DSpace hangi içerik türlerini destekliyor?
Dspace içerik türleri

DSpace ne tür içeriği destekliyor?

DSpace her türlü dijital formatı kabul eder. DSpace'in barındırabileceği öğelere bazı örnekler:


 • Makaleler, baskılar, çalışma kağıtları, teknik raporlar, konferans kağıtları gibi belgeler

 • Kitap

 • Tezler

 • Veri Kümeleri

 • Bilgisayar programları

 • Görselleştirmeler, simülasyonlar ve diğer modeller

 • Multimedya yayınları

 • İdari kayıtlar

 • Yayınlanan kitaplar

 • Yer paylaşımlı dergiler

 • Bibliyografik veri setleri

 • Görüntüler

 • Ses dosyaları

 • Video dosyaları

 • e-formatlı dijital kütüphane koleksiyonları

 • Öğrenme nesneleri

 • internet sayfaları

  Diğer yazılar

DSpace 7 Demo Sitesini kullanarak deneyin!
DSpace 6 Demo Sitesini kullanarak deneyin!

DSpace Dijital Materyal Nasıl Korunu?

DSpace Kalıcı Tanımlayıcılar

DSpace içerik türleri

DSpace Toplu Veri Aktarımı

DSpace hangi içerik türlerini destekliyor?
Mehmet Demirel 26 January, 2020
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment

Toplu olarak DSpace'e içerik aktarabilir miyim?
Veri Aktarımı