DSpace hangi içerik türlerini destekliyor?

Dspace içerik türleri

Mehmet Demirel

DSpace ne tür içeriği destekliyor?

DSpace her türlü dijital formatı kabul eder. DSpace'in barındırabileceği öğelere bazı örnekler:


 • Makaleler, baskılar, çalışma kağıtları, teknik raporlar, konferans kağıtları gibi belgeler

 • Kitap

 • Tezler

 • Veri Kümeleri

 • Bilgisayar programları

 • Görselleştirmeler, simülasyonlar ve diğer modeller

 • Multimedya yayınları

 • İdari kayıtlar

 • Yayınlanan kitaplar

 • Yer paylaşımlı dergiler

 • Bibliyografik veri setleri

 • Görüntüler

 • Ses dosyaları

 • Video dosyaları

 • e-formatlı dijital kütüphane koleksiyonları

 • Öğrenme nesneleri

 • internet sayfaları

  Diğer yazılar

DSpace 7 Demo Sitesini kullanarak deneyin!
DSpace 6 Demo Sitesini kullanarak deneyin!

DSpace Dijital Materyal Nasıl Korunu?

DSpace Kalıcı Tanımlayıcılar

DSpace içerik türleri

DSpace Toplu Veri Aktarımı