Gelişmiş Solr Konfigürasyonu

Dspace Açık Erişim Sistemi

Mehmet Demirel

Gelişmiş Solr Konfigürasyonu

Keşif, Solr açık kaynaklı kurumsal arama sunucusunun üstüne bir uygulama katmanı olarak inşa edilmiştir. Bu nedenle, Solr yapılandırması, DSpace ile birlikte gönderilen Solr çekirdeklerine uygulanabilir.

DSpace Açık Erişim Solr örneği şu anda birkaç çekirdek çalıştırıyor (bu, Solr parlance dizinleri ifade ediyor). "İstatistikler" çekirdeği, DSpace (Açıkerişim) kullanım olaylarının istatistiksel amaçlarla toplanması içindir (birden fazla yıldan beri istatistikler topluyorsanız, sharding kullanmayı seçmiş olabilirsiniz ve toplanan her yılda bir çekirdek göreceksiniz). "Arama" çekirdeği, keşif tarafından toplama ve topluluk hiyerarşisi ve madde sayımlarını görüntülemek için arama ve faceting için kullanılır. "Yetki" çekirdeği, ORCID kayıt defterinden içe aktarılan verileri dahil olmak üzere yazarlar hakkında bilgi depolamak için SolrAuthority tarafından kullanılır.


solr
├── solr.xml
├── search
│   └── conf
│       ├── admin-extra.html
│       ├── elevate.xml
│       ├── protwords.txt
│       ├── schema.xml
│       ├── scripts.conf
│       ├── solrconfig.xml
│       ├── spellings.txt
│       ├── stopwords.txt
│       ├── synonyms.txt
│       └── xslt
│           ├── DRI.xsl
│           ├── example.xsl
│           ├── example_atom.xsl
│           ├── example_rss.xsl
│           └── luke.xsl
├── ...
└── statistics
    └── conf
        ├── admin-extra.html
        ├── elevate.xml
        ├── protwords.txt
        ├── schema.xml
        ├── scripts.conf
        ├── solrconfig.xml
        ├── spellings.txt
        ├── stopwords.txt
        ├── synonyms.txt
        └── xslt
            ├── example.xsl
            ├── example_atom.xsl
            ├── example_rss.xsl

            └── luke.xsl