DSpace Updating Existing Handle Prefixes

Handle Önekini Güncelleme

Mehmet Demirel

DSpace Updating Existing Handle Prefixes (Dspace'de mevcut Handle Önekini Güncelleme)

CNRI kayıt işleminden önce oluşturulan öğeler için tanıtıcı önekini güncellemeniz gerekiyorsa, [dspace] / bin / dspace update-handle-prefix komut dosyasını çalıştırabilirsiniz. CNRI kaydından önce öğeleri yüklediyseniz bunu yapmanız gerekebilir (örn. Üretime geçmeden önce bir handle sistemi kurmak). Komut dosyası, geçerli ve yeni öneki parametre olarak alır.

Örneğin:

/dspace/bin/dspace update-handle-prefix 123456789 1303

Bu komut dosyası, şu anda atanmış önek 123456789 önekini 1303 önekine değiştirir, bu nedenle örneğin 123456789/23 tanıtıcısı veritabanında 1303/23 olarak güncelleştirilir.


Updating Existing Handle Prefixes

If you need to update the handle prefix on items created before the CNRI registration process you can run the [dspace]/bin/dspace update-handle-prefix script. You may need to do this if you loaded items prior to CNRI registration (e.g. setting up a demonstration system prior to migrating it to production). The script takes the current and new prefix as parameters.

For example:

[dspace]/bin/dspace update-handle-prefix 123456789 1303

This script will change any handles currently assigned prefix 123456789 to prefix 1303, so for example handle 123456789/23 will be updated to 1303/23 in the database.