Ulusal Akademik Arşiv Sisteminin Kazanımları
Dspace Kazanımları

Ulusal Akademik Arşiv Girişimlerinin Kazanımları


 • Ulusal akademik arşiv girişimleri ile elde edilecek kazanımlar şu şekilde ifade edilebilir:

 • Türk Yükseköğretim Sisteminin gerçek performansını ülkemize ve dünyaya sunacaktır.

 • Türk araştırmacılarının ülkemize araştırmaların etkisini ve atıf sayısını artıracaktır.

 • Uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulacak kurumsal akademik arşivler ile

 • ülkemiz kendi akademik veri havuzunu oluşturacak, ulaşabilir bu verilerden yeni

 • keşifler yapabilecek, hem ülkemiz hem dünya biliminin hızlanmasına katkıda

 • bulunacaktır.

 • Türkiye’de üretilen bilimsel bilginin uluslararası düzeyde görünürlüğüne, uluslararası

 • açık erişim sistemleri tarafından harmanlanmasına ve dolayısıyla paylaşılmasına

 • aracılık edecektir. Kamu kaynaklarıyla üretilen bilginin, kamuya sunulmasına ve bilim camiasının

 • denetimine açılmasına imkân verecektir.

 • Ulusal akademik mirasın uzun dönemli koruma altına alınmasını sağlayacaktır.

 • Akademik yükselmelerde önemli bir başvuru kaynağı olarak yararlanılabilecek veri

 • havuzu olacaktır.

 • Türkiye’yi uluslararası girişimlere, özellikle Avrupa Araştırma Alanı’na (ERA) entegre

 • edecektir.

 • Üniversiteler ve sanayi arasında bir ara yüz olacaktır.

 • Daha iyi değerlendirme, daha iyi izleme, daha iyi araştırma yönetimi sağlayacaktır.

 • Özellikle kamu kaynaklarının daha efektif kullanılmasına olanak verecektir.

 • Bilimsel çalışmalarda etkin intihal denetimi sağlayacaktır.

 • Bibliyometrik çalışmalara kaynak oluşturacaktır.

 • Türk Yükseköğretim Sistemine ve kurumlara prestij, araştırmalara fon sağlayacaktır.

Ulusal Akademik Arşiv Sisteminin Kazanımları
Mehmet Demirel 16 Ocak, 2020
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

Açık Erişimin Yararları Nelerdir?
Dspace'in Faydaları