Öge Kaydı için Özel Meta Veri Girişi Sayfaları
Gönderim için Özel Meta Veri Girişi Sayfaları

Öge Gönderimi için Özel Meta Veri Girişi Sayfaları


Giriş

Bu bölüm, göndericiler ve editörler tarafından yeni bir öğenin meta verilerini girmek ve değiştirmek için kullanılan Web formlarının nasıl özelleştirileceğini açıklar. Bu meta veri web formları, Gönderme Sürecindeki Açıklama adımı ile kontrol edilir. Ancak, kendi XML yapılandırma dosyaları ([dspace] /config/input-forms.xml) aracılığıyla da yapılandırılabilirler.


Tüm koleksiyonlar tarafından kullanılan "varsayılan" meta veri formlarını özelleştirebilir ve ayrıca alternatif meta veri formları kümeleri oluşturabilir ve bunları belirli koleksiyonlara atayabilirsiniz. Özel meta veri formları oluştururken, şunları seçebilirsiniz:


  • Meta veri girişi sayfalarının sayısı

  • Her sayfada hangi alanların göründüğü ve bunların sırası

  • Etiketler, bilgi istemleri ve her alanla ilişkili diğer metinler

  • Her bir menü odaklı alan için mevcut seçeneklerin listesi


NOT: Meta veri giriş alanlarının kozmetik ve ergonomik ayrıntıları, önceki DSpace sürümlerindeki sabit meta veri sayfalarıyla aynı kalır ve yalnızca uygun stil sayfası ve JSP sayfalarını değiştirerek değiştirilebilir.


Bir DSpace örneği için tüm özel meta veri girişi formları, DSpace anadizin altındaki config alt dizininde, [dspace] /config/input-forms.xml adlı tek bir XML dosyasıyla, input-forms.xml tarafından denetlenir. DSpace, iyi belgelenmiş bir örnek olarak da kullanılan geleneksel meta veri girişi formlarını uygulayan örnek bir yapılandırma ile birlikte gelir. Bu bölümün geri kalanında, kendi özel form kümelerinizi nasıl oluşturacağınız açıklanmaktadır.


DSpace Özel Gönderme Formu Template.ods, özel gönderim formları oluşturmayı kolaylaştıran bir çalışma kitabıdır. Aşağıdaki bilgiler sütunlarda özetlenmiştir. "Geleneksel form alanları" sayfası varsayılan gönderim alanlarını listeler. "Özel form alanları" sayfası, özel bir başvuru formu oluşturmayı kolaylaştırmak için kullanılabilir. Daha fazla ayrıntı için "notlar" sayfasına bakın.


Özel Meta Veri Formlarını Açıklama

Göndericilerin meta verilerini girdikleri bir sayfa kümesinin açıklamasına, bir form denir (gerçekte HTML anlamında, aslında bir formlar kümesi olmasına rağmen). Form, benzersiz bir sembolik adla tanımlanır. XML yapısında, form bir dizi sayfaya bölünür: bunların her biri meta veri öğelerini toplamak için ayrı bir Web sayfasını temsil eder.


Özelleştirilmiş gönderim formlarıyla DSpace koleksiyonlarınızdan birini ayarlamak için önce form haritasına giriş yapın. Bu, etkin bir koleksiyonu, koleksiyonun tanıtıcısını form adına bağlayarak, bir form kümesiyle ilişkilendiren bir tablodur. Koleksiyonlar tanıtıcı tarafından tanımlanır, çünkü adları benzersizdir ve kalıcı olmasına rağmen adları değişkendir ve benzersiz olmaları gerekmez.


"Default" toplama tanıtıcısı için özel bir harita girişi, varsayılan form setini tanımlar. Haritada açıkça belirtilmeyen tüm koleksiyonlar için geçerlidir. Örnek XML'de bu form geleneksel olarak adlandırılır ("geleneksel" DSpace kullanıcı arayüzü için), ancak herhangi bir şekilde adlandırılabilir.


input-forms.xml'in Yapısı

XML yapılandırma dosyasında, belirli bir düzende üç öğe içeren giriş formları olan tek bir üst düzey öğe vardır. Anahat aşağıdaki gibidir:


<form-map>
    <name-map collection-handle=" 12345.6789/42" form-name=" TechRpt"/>
    ...
</form-map>
 
<form-definitions>
    <form name="TechRept">
    ...
</form-definitions>


Varsayılan ad eşlemesinin tanımını, input-forms.xml dosyasından korumak iyi bir fikirdir, bu nedenle özel bir form kümesine sahip olmayan koleksiyonlar için her zaman bir varsayılan vardır.


Koleksiyon Kolu Almak


Özel bir form seti atamak için koleksiyonun tutamacına ihtiyacınız olacak. Kolu bulmak için, DSpace ana sayfanızın sol tarafındaki menüde "Gözat" altındaki "Topluluklar ve Koleksiyonlar" sayfasına gidin. Ardından koleksiyonunuzun bağlantısını bulun. Gibi bir şey olmalı:

http://açıkerişim.myuni.edu.tr/dspace/handle/12345.6789/42

URL’nin altı çizili kısmı tutamaçtır. Herhangi bir DSpace yöneticisine tanıdık gelmelidir. İsim haritası öğenizin toplama tanıtıcısı özelliğinde budur.


Form Kümesi Ekleme

Form tanımları öğesinde yeni bir form öğesi oluşturarak yeni bir form ekleyebilirsiniz. Yukarıda görüldüğü gibi, kullanılacak olduğu koleksiyonlar için isim haritasının değeriyle eşleşmesi gereken bir niteliği vardır.


Formlar ve Sayfalar

Formun içeriği, sayfa öğelerinin bir dizisidir. Bunların her biri, ilk "Tanımla" sayfası ile son "Doğrula" sayfası (toplanan tüm meta verilerin bir özetini sunar) arasında sırayla sunulan meta veri öğelerini girmek için kullanılan formların bir Web sayfasına karşılık gelir.


Bir form en az bir ve en fazla altı sayfa içermelidir. XML'de göründükleri sırayla sunulurlar. Her sayfa öğesi, sıra numarası olması gereken bir sayı niteliği içermelidir;

<page number="1">

Sayfa elemanı sırayla bir alan elemanları dizisi içerir. Her alan, gönderenin Dublin Çekirdek meta veri öğelerinden birine girdiği etkileşimli bir iletişim kutusu tanımlar.


Bir alanın bileşimi

Her alan belirtilen sırada aşağıdaki elemanları içerir. Gerekli alt öğeler çok belirgindir:


dc-şema (Gerekli): Kullanılan meta veri şemasının adı, örn. Dublin Core için dc. Bu değer, dublin-core-types.xml dosyasında tanımlanan şema öğesinin değeriyle eşleşmelidir

dc öğesi (Gerekli): Bu alana girilen Dublin Çekirdek öğesinin adı, örn. katkıyı.

dc niteleyicisi: Bu alana girilen Dublin Core öğesinin niteleyicisi, ör. alan katkıda bulunduğunda.advisor bu öğenin değeri danışman olacaktır. Bunun dışında bırakılması, girişin niteliksiz bir DC elemanı için olduğu anlamına gelir.

tekrarlanabilir: Bu alanın birden fazla değerine izin verildiğinde değer doğrudur, aksi takdirde yanlıştır. Tekrarlanabilir bir alanı işaretlediğinizde, UI sunucu uygulaması, kullanıcının ek değerler girmek için daha fazla alan sormasını sağlayacak bir kontrol ekler. Konu anahtar kelimeler gibi keyfi yinelenen alanlar için kullanılmak üzere tasarlanmıştır, önceden kaç tane girdi kutusu sağladığını bilmek mümkün değildir.

label (Zorunlu): Bu alanın etiketi olarak görüntülenecek ve neyin girileceğini açıklayan metin; "Danışmanınızın Adı".

input-type (Gerekli): Dublin Çekirdek değerini toplamak için forma getirilecek etkileşimli widget türünü tanımlar. İçerik aşağıdaki anahtar kelimelerden biri olmalıdır:

onebox - Tek bir metin giriş kutusu.

twobox - DC konu öğesi gibi tekrarlanabilir değerler için kullanılan bir çift basit metin giriş kutusu. Not: 'twobox' giriş tipi, XML-UI'daki bir 'onebox' ile aynıdır, ancak her ikisi de birden fazla değer eklemenin kolaylığına izin verir.

textarea - Birden çok satıra girilebilen büyük metin bloğu, örn. bir soyut için.

ad - Kişisel ad, soyad ve ad için ayrı alanlar. Kaydedildiklerinde 'LastName, FirstName' biçiminde eklenirler.

tarih - Takvim tarihi. Gerektiğinde en az yılın girilmesini talep eder.

seri - Seri / Rapor adı ve numarası. Seri adı ve seri numarası için ayrı alanlar sağlanmıştır, ancak kaydedildiklerinde eklenirler (arasına noktalı virgül ile).

aşağı açılır - "Aşağı açılır" menü listesinden değerleri seçin. Not: Ayrıca, seçim yapabileceğiniz menü girişlerinin bir listesini belirlemek için value-pair-name niteliği için bir değer eklemeniz gerekir. Dil öğesi gibi sınırlı bir seçenek grubundan seçim yapmak için bunu kullanın.

qualdrop_value - Bir açılır menüden hem niteleyici hem de serbest metin değeri içeren "nitelikli bir değer" girin. Gönderilen bir öğenin alternatif tanımlayıcıları ve kodları gibi öğeleri girmek için kullanılır; DC tanımlayıcı alanı. Not: Aşağı açılır tipte, bir menü seçim listesi belirtmek için value-pair-name niteliğini dahil etmeniz gerekir.

list - Bir onay kutusundan veya radyo düğmesi listesinden değerleri seçin. Tekrarlanabilir nitelik true olarak ayarlanırsa, onay kutularının bir listesi görüntülenir. Tekrarlanabilir özellik false olarak ayarlanırsa, bir radyo düğmesi listesi görüntülenir. Not: Ayrıca, seçilecek değerlerin bir listesini belirtmek için value-pair-name niteliği için bir değer eklemeniz gerekir.

ipucu (Zorunlu): İçerik, girdi alanlarının yanında "ipucu" olarak görünecek bir metin veya talimatlardır. Boş bırakılabilir, ancak mevcut olması gerekir.

gerekli: Bu öğe herhangi bir içeriğe dahil edildiğinde, alanı gerekli bir giriş olarak işaretler. Kullanıcı bu alan için bir değer girmeden sayfadan ayrılmaya çalışırsa, bu metin bir uyarı mesajı olarak görüntülenir. Örneğin, <gerekli> bir başlık girmelisiniz. </required> Gerekli öğeyi boş bırakmanın bir alanı gereken şekilde işaretlemeyeceğini unutmayın, örneğin: <gerekli> </required>

görünürlük: Bu isteğe bağlı öğe bir değere dahil edildiğinde, alanın görünürlüğünü bu değer tarafından tanımlanan kapsamla sınırlar. Öğe eksik veya boşsa, alan tüm kapsamlarda görünür. Şu anda desteklenen kapsamlar:

iş akışı: alan yalnızca gönderimin iş akışı aşamalarında görünecektir. Bu, konu sınıflandırmaları gibi kullanıcılar için zorlu alanları gizlemek için iyidir, böylece gönderme sisteminin kullanımını kolaylaştırır.

Gönder: alan yalnızca ilk başvuruda görünür ve iş akışı aşamalarında görünmez. Ek olarak, hangi kısıtlamanın uygulanacağına karar verebilirsiniz: görünürlük XML öğesinin aksi özelliğini kullanarak salt okunur veya alanın tamamını gizlemiş (varsayılan davranış). Örneğin: <visibility else = "readonly"> iş akışı </visibility> Bir alanın kapsamını da zorunlu kılmakla sınırlandırmanın bir yapılandırma hatası olarak kabul edildiğine dikkat edin - bu kombinasyon algılandığında bir istisna üretilecektir.

Örnek input-forms.xml dosyasına bakın ve bu şartname dilini iyice öğrenmek için deneme özel formunu deneyin. Veri giriş formlarının düzenini ifade etmenin çok basit bir yoludur, ancak tüm inceliklerini öğrenmenin tek yolu kullanmaktır.

Kontrollü kelimelerin kullanımı için, Kontrollü Sözcüklerin Yapılandırılması bölümüne bakınız.

Öge Kaydı için Özel Meta Veri Girişi Sayfaları
Mehmet Demirel 1 Temmuz, 2019
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

DSpace Nedir?
DSpace Kurumsal Arşiv Sistemi ne işe yarar?