OAI-PMH için gerekli üstveri alanları nedir?
DSpace için minimum hangi metadalar olmalı?

OAI-PMH için gerekli üstveri alanları nedir?

OAI-PMH için minimum meta veri elementleri Dublin Core (DC) olarak adlandırılan bir meta veri setini içermelidir. Dublin Core, genel amaçlı bir meta veri standartıdır ve çeşitli kaynak türleri için temel meta veri öğelerini tanımlar. OAI-PMH'de minimum meta veri seti şunları içermelidir:

 1. Title (Başlık): Kaynağın başlığını belirtir.
 2. Creator (Yaratıcı): Kaynağı oluşturan kişi veya kurumun adını belirtir.
 3. Subject (Konu): Kaynağın içeriği hakkında konu başlıklarını belirtir.
 4. Description (Açıklama): Kaynağın içeriği hakkında açıklamaları içerir.
 5. Publisher (Yayımcı): Kaynağın yayımcısını belirtir.
 6. Date (Tarih): Kaynağın oluşturulma, yayımlanma veya diğer önemli tarihleri belirtir.
 7. Type (Tür): Kaynağın türünü belirtir (örneğin, metin, resim, ses, video vb.).
 8. Format (Biçim): Kaynağın biçimini belirtir (örneğin, HTML, PDF, JPEG vb.).
 9. Identifier (Tanımlayıcı): Kaynağın benzersiz bir tanımlayıcısını sağlar (örneğin, URL, DOI vb.).
 10. Language (Dil): Kaynağın dili veya dillerini belirtir.
 11. Relation (İlişki): Kaynağın diğer kaynaklarla olan ilişkilerini belirtir.
 12. Coverage (Kapsam): Kaynağın içeriğinin zaman, konum veya diğer kapsam bilgilerini belirtir.
 13. Rights (Haklar): Kaynağın kullanım hakları ve izinleri hakkında bilgi verir.

Bu meta veri öğeleri, kaynakların temel özelliklerini tanımlamak için yeterli bilgi sağlar ve OAI-PMH aracılığıyla bilgi paylaşımı için minimum gereksinimleri karşılar. Ancak, kaynak türüne ve bağlamına bağlı olarak, daha spesifik meta veri öğeleri de gerekebilir veya istenebilir.

DSpace için minimum hangi metadalar olmalı?

DSpace, genellikle Dublin Core meta veri şemasını kullanır, ancak kurulum ve yapılandırmaya bağlı olarak ek meta veri şemalarını destekleyebilir. DSpace için minimum meta veri alanları şunları içerebilir:

 1. Title (Başlık): Kaynağın başlığını belirtir.
 2. Creator (Yaratıcı): Kaynağı oluşturan kişi veya kurumun adını belirtir.
 3. Subject (Konu): Kaynağın içeriği hakkında konu başlıklarını belirtir.
 4. Description (Açıklama): Kaynağın içeriği hakkında açıklamaları içerir.
 5. Publisher (Yayımcı): Kaynağın yayımcısını belirtir.
 6. Date (Tarih): Kaynağın oluşturulma, yayımlanma veya diğer önemli tarihleri belirtir.
 7. Type (Tür): Kaynağın türünü belirtir (örneğin, metin, resim, ses, video vb.).
 8. Format (Biçim): Kaynağın biçimini belirtir (örneğin, HTML, PDF, JPEG vb.).
 9. Identifier (Tanımlayıcı): Kaynağın benzersiz bir tanımlayıcısını sağlar (örneğin, URL, DOI vb.).
 10. Language (Dil): Kaynağın dili veya dillerini belirtir.
 11. Rights (Haklar): Kaynağın kullanım hakları ve izinleri hakkında bilgi verir.

Bu alanlar, genel amaçlı bir kaynak deposu için gerekli olan temel meta veri öğeleridir. Ancak, DSpace, yöneticilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve ek meta veri alanları eklenebilir veya mevcut olanlar devre dışı bırakılabilir. Bu nedenle, kurulumun gereksinimlerine ve tercihlerine bağlı olarak, minimum meta veri alanları değişebilir.


OAI-PMH için gerekli üstveri alanları nedir?
Mehmet Demirel 16 Şubat, 2024
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment

DSpace 7 PlumX Hakkında
PlumX Metrics on DSpace 7