Handle Server SSS
DSpace Handle.Net FAQs

SSS

Sap yazılımının 7.3 sürümünü kullanıyorum. 8.1 sürümüne yükseltmeli miyim?
Beş haneli ön ekim var ve yıllık hizmet bedelini peşin ödedim. 8.1 sürümünü kullanmak için 20 ile başlayan bir önek almam gerekiyor mu? Yeni bir lisans ve hizmet sözleşmesi var mı?
Deneysel amaçlar için geçici bir ön ek talep edebilir miyim?
Bir sürü önek istiyorum. Her biri için ödeme yapmam gerekiyor mu?
Sahip olabileceğim en basit tutamaç hizmeti yükleme yapılandırması nedir?
Bir tutamaç sunucusu çalıştırmak için donanım özelliklerine ilişkin önerileriniz var mı?
config.dct, siteinfo.bin ve anahtar dosyalar nelerdir?
Java™'nın hangi sürümünü kullanmalıyım?
Güvenlik duvarının arkasına tanıtıcı hizmeti yükleyebilir miyim?
İşleyici sunucumu nasıl başlatırım/yeniden başlatırım ve durdururum?
İşlemci sunucumu makine başlangıcında otomatik olarak nasıl başlatabilirim?
Tanıtıcı hizmetimizi yeni sunucu donanımına taşıyoruz. Ne yapmam gerektiğini söyler misin?
Tanıtıcı sunucumu kalıcı olarak kapatmak ve tanıtıcıları kullanmayı bırakmak istersem ne yapmam gerekir?
SQL veritabanlarının yanı sıra tanıtıcı sunucuyla başka hangi veritabanları denendi?
Özel bir veritabanı kullanıyorsam (dağıtımla gelen dışında), yine de çoğaltma yapabilir miyim?
İşleyici sunucumun 2641 ve 8000 bağlantı noktalarında çalışması gerekiyor mu? Yerel tanıtıcı hizmeti çalıştırmaktan ve 8000 ve 2641 bağlantı noktalarını tüm gelen ve giden isteklere açmaktan doğabilecek potansiyel güvenlik riskleri nelerdir?
BT departmanım, güvenlik duvarımız aracılığıyla TCP ve UDP işleme çözüm isteklerini IP adresine göre belirli dış makinelerle sınırlamak istiyor. Bunu yapabilir miyiz?
Tanıtıcı sunucum için her iki bağlantı noktasını da (2641 ve 8000) açtım ve güvenlik duvarımızın dışından çözümlemeyi ele aldım, ancak güvenlik duvarı içindeki kullanıcılar bunları çözemez. Ne yapabilirim?
Bir önek için ilk isteğimi gönderdiğimde, DSpace için Tomcat sunucu bağlantı noktam olan 8380 numaralı bağlantı noktasını kullandım. İşleyici sunucusu kendi bağlantı noktası olan 8000'i kullanıyor mu?
Kolları nasıl oluştururum? Ve tanıtıcılarımı bir web tarayıcısı kullanarak yönetmenin bir yolu var mı?
Tanıtıcı sunucumun üzerinde çalıştığı makineden başka bir makinede tanıtıcıları nasıl yönetirim (oluştur/sil/düzenle)?
Bir vekil tanıtıcı çözümleme isteğine parametreler eklemek mümkün mü ve öyleyse, sözdizimi nedir ve hangi parametreler kabul edilir?
Java™ yetersiz bellek hatası alırsam ne yapmalıyım?
Tanıtıcılarımı çözdüğümde 'bağlanamıyor' hatası alıyorum. Bu ne anlama gelir?
"GOT_EXPIRED_MESSAGE" hatası ne anlama geliyor ve ne yapmalıyım?
"MISSING_OR_INVALID_SIGNATURE, imza doğrulanamadı, Doğrulama başarısız oldu" hata mesajı ne anlama geliyor?
"Message_Format_Error: Geçersiz mesaj uzunluğu: 143048265" hata mesajı ne anlama geliyor?
Anahtar parolamı nasıl değiştiririm?
Handle.Net yazılımı "log4shell"e (CVE-2021-44228) karşı savunmasız mı?
 
1. Tutamaç yazılımının 7.3 sürümünü kullanıyorum. 8.1 sürümüne yükseltmeli miyim?

Evet. En son sürüme yükseltmenizi öneririz.

 
2. Beş haneli ön ekim var ve yıllık hizmet bedelini peşin ödedim. 8.1 sürümünü kullanmak için 20.500 ile başlayan bir önek almam gerekiyor mu? Yeni bir lisans ve hizmet sözleşmesi var mı?

Önceki İşleme Sistemi Hizmet Sözleşmesi (HSSA) kapsamında tahsis edilen ön ekiniz aynı kalacaktır. Bu eski önekler için türetilmiş önekleri istemeye devam edebilirsiniz. Yeni önek tahsisleri, yeni yazılımı kullanmak için yeni bir Lisansın ve yeni bir Hizmet Sözleşmesinin koşullarının kabul edilmesini gerektirecektir, ancak yükseltme için herhangi bir ek ücret gerekmez.

 
3. Deneysel amaçlar için geçici bir ön ek talep edebilir miyim?

Talep üzerine, kararlaştırılan bir deneme süresi boyunca teknolojinin değerlendirilmesi ve test edilmesinde kullanılmak üzere geçici ön ekler tahsis edilebilir. Normalde ödenmesi gereken kayıt veya yıllık ücretlerden deneme süresi boyunca feragat edilecektir.

 
4. Çok fazla önek istiyorum. Her biri için ödeme yapmam gerekiyor mu?

HNR, 20.500.xxxxx.x biçimindeki ön eklerin bu tahsis edilen ön ek altında oluşturulmuş kaç tane türetilmiş öneki olduğuna bakılmaksızın, yalnızca bir kez ödenen 20.500.xxxxx formunun öneki başına 50 $'lık bir kayıt ücreti alır. Bu nedenle, bir ön ekin kaydedilmesi 50 ABD dolarına ve bakımının yılda 50 ABD dolarına mal olacaktır. Bir önek artı dört türetilmiş önek (örn. 20.500.12345.6), kayıt için 50$ ve bakım için yılda 250$'a mal olacaktır. Türetilmiş ön ekler, ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir zamanda talep edilebilir. Çok sayıda türetilmiş önek yalnızca tek bir yerel tanıtıcı hizmetinde çözümlenebiliyorsa, özel bir anlaşma düzenlemek mümkündür. Çok sayıda ön ekin tescil maliyeti pazarlığa açıktır. [email protected] ile iletişime geçin.

 
5. Sahip olabileceğim en basit tutamaç hizmeti kurulum yapılandırması nedir?

En basit hizmet yapılandırması, tek tanıtıcı sunuculu bir sitedir. Yükleme, /bin içinde tanıtıcı hizmetinizi yapılandırmanızı isteyen bir hdl-setup komut dosyasıyla birlikte gelir. Sonraki en basit yapılandırmalar, (1) söz konusu sitede birden çok tanıtıcı sunucuya sahip bir siteden veya (2) çoğaltma ve yedekleme için tek bir işleyici sunucusuna ve birden çok ikincil siteye sahip bir siteden oluşur.

 
6. Bir tutamaç sunucusunu çalıştırmak için donanım özelliklerine ilişkin önerileriniz var mı?

Handle.Net yazılımı Java tabanlıdır ve diğerleri arasında Linux, Mac ve Windows donanımlarında çalıştırılır. İşlemci sunucu gereksinimleri genellikle çok düşüktür. CNRI, büyük ve yoğun olarak kullanılan üretim sunucularını, Mac minis gibi ucuz emtia donanımlarının yanı sıra Amazon EC2 t2.micro bulut sunucuları gibi bulut hizmetlerindeki en küçük teklifleri başarıyla çalıştırdı. CPU genellikle tanıtıcı sunucular için hiçbir zaman bir darboğaz oluşturmaz; ancak artırılmış bellek ve ayrıca daha hızlı disk G/Ç performansı artırabilir.

 
7. config.dct, siteinfo.bin ve anahtar dosyalar nelerdir?

config.dct , bir tanıtıcı sunucunun IP adresi ve sunucu yönetim tanıtıcıları gibi tüm yapılandırma ayarlarını içeren bir dosyadır. Sunucu dizininizde bulunur. tanıtıcı sunucunuzu yapılandırmak için hdl-setup komut dosyasını çalıştırdığınızda siteinfo.bin dosyası oluşturulur . İkili biçimde belirli tanıtıcı sunucu yapılandırma ayarlarını içerir. Genel/özel anahtar dosyaları, hdl-setup betiğini çalıştırdığınızda da oluşturulur. Başlangıçta, kimlik doğrulama için tahsis edilen ön ekinizle birlikte kullanılırlar, ancak istenirse bu daha sonra değiştirilebilir. Örneğin, gizli bir anahtarla bir yönetici tanıtıcısı oluşturabilirsiniz.

 
8. Java™'nın hangi sürümünü kullanmalıyım?

Java sürüm 6 minimumdur, Java sürüm 8 önerilir. Sunucu uygulamaları , Java Enterprise Edition'da (J2EE) Java.com'dan veya Apache Tomcat gibi bir sunucu uygulaması motorunun indirilmesi yoluyla kullanılabilen Java Servlet kitaplığını gerektirir .

 
9. Güvenlik duvarının arkasına tanıtıcı hizmeti kurabilir miyim?

Sunucu, tercihen bir kuruluşun güvenlik duvarının dışında, İnternet bağlantısı olan bir makineye kurulmalıdır. Bu mümkün değilse, güvenlik duvarındaki 2641 ve 8000 bağlantı noktalarının gelen ve giden trafiğe açık olması gerekir. Bu gereklidir çünkü tanıtıcı web proxy'leri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanıtıcı istemciler yerel sunucunuzla konuşabilmelidir. Birçok ağ, bir sunucunun iç ve dış erişim için farklı bir IP adresine sahip olabilmesi için yapılandırılmıştır. Bu adresler tipik olarak 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 ve 192.168.0.0/16 aralığındadır. Bu durumda Kurulum/kurulum çalıştırılırken harici IP adresi kullanılmalıdır, böylece önek kaydında yer alacaktır. Dahili IP adresi, sunucunun config.dct dosyasında kullanılmalıdır.

Tanıtma hizmetiniz, bir güvenlik duvarının/NAT'ın KAMU-IP'ye bağlanmak için kullandığı YEREL-IP'ye bağlanırsa ve güvenlik duvarı içinde istemcileriniz varsa, olası yanıtlar şunlardır:

Dahili istemcilerden bile KAMU-IP üzerindeki bağlantıları kabul edebilen bir güvenlik duvarına/NAT'a sahip olun.
Tanıtıcı önek bilgilerine bakmak yerine istemciyi doğrudan LOCAL-IP'ye bağlanacak şekilde yapılandırın.
PUBLIC-IP'ye bağlantılar istendiğinde istemcinin işletim sistemini LOCAL-IP'ye bağlanacak şekilde yapılandırın.
.handle/local_addresses kullanarak, PUBLIC-IP'ye bağlantılar istendiğinde LOCAL-IP'ye bağlanmak için tanıtıcı istemciyi yapılandırın. local_addresses dosyası bir metin dosyasıdır ve aşağıdaki formatı gerektirir:
dışaddr1 içaddr1
dışaddr2 içaddr2

Önce dış (genel) adres, ardından bir sekme ve ardından iç adres gider. 8.1 sürümünde sekme yerine boşluk kullanılabilir. SOCKS ve HTTP proxy güvenlik duvarlarının henüz tanıtıcı sunucu tarafından desteklenmediğini unutmayın.

 
10. İşleyici sunucumu nasıl başlatırım/yeniden başlatırım ve durdururum?

Sunucuyu başlatmak için hs/bin dizininizden aşağıdaki komutu kullanın:

./hdl-server your_svr_dir

İşlemci sunucuları "delete_this_to_stop_server" adlı bir dosya oluşturur. Bu dosyayı silin ve sunucu kapanır. Unix sistemleri için kill komutunu kullanmak için, işlem kimliğini ve ardından 'kill process_id' öğesini bulun . İşlemleri durdurmanın Windows'a özgü yolları da işe yarayacaktır.

Sunucu temiz bir şekilde kapanmadıysa, sunucuyu yeniden başlatmak için önce svr/txns dizininizdeki kilit dosyasını kaldırmanız gerekebilir. Ardından, yukarıdaki komutu kullanarak sunucuyu başlatın.

 
11. İşlemci sunucumu makine başlangıcında otomatik olarak nasıl başlatabilirim?

Bunu yapmak için anahtarlarınızı şifrelenmemiş olarak saklamanız gerekir. Sunucu kurulumu sırasında anahtarlarınızı şifreli olarak saklamak isteyip istemediğiniz sorulur. "HAYIR"ı seçin. Ardından tanıtıcı sunucusunu başlatmak için bir komut dosyası oluşturun ve bu komut dosyasını diğer başlangıç ​​komut dosyalarınız ile aynı yere koyun. Bunu ilk kurulumunuzdan sonra uygularsanız, yeni sitebndl.zip dosyasını [email protected] adresindeki Handle.Net Kayıt Defteri Yöneticisine göndermeyi unutmayın. Anahtarlarınızı sistem içinde şifrelenmiş halde tutmak istiyorsanız ve "EVET"i seçerseniz, makine başlangıcında tanıtıcı sunucuyu manuel olarak yeniden başlatmanız gerekecektir.

 
12. Tanıtıcı hizmetimizi yeni sunucu donanımına taşıyoruz. Ne yapmam gerektiğini söyler misin?

7.x ve üzeri sürümler için, mevcut tutamaçlarınızı yeniden oluşturmak zorunda kalmayacağınızı varsayarak tüm bdbje alt dizinini yeni sunucuya kopyalayın. hdl-setup komut dosyasını yeniden çalıştırın, ardından yeni sitebndl'yi [email protected] adresine gönderin; ön ekiniz yeni hizmet bilgileriyle güncellenecektir. Son adım, README.txt dosyasında açıklandığı gibi önekinizi yeni sunucuya yerleştirmeniz olacaktır. [email protected] adresine göndereceğiniz e-postada, yeni sitebndl.zip dosyasıyla birlikte adınızı, kuruluş adınızı ve güncellenmesi gereken önceden tahsis edilmiş öneki ekleyin.

 
13. İşlemci sunucumu kalıcı olarak kapatmak ve tanıtıcıları kullanmayı bırakmak istersem ne yapmam gerekir?

Sunucunuzu kalıcı olarak kapatmayı planlıyorsanız, lütfen [email protected] adresine e-posta göndererek HNR Yöneticisini bilgilendirin.

 
14. SQL veritabanlarının yanı sıra, tanıtıcı sunucu ile başka hangi veritabanları denendi?

CNRI, başlıca tutamaç kurulumları için Berkeley DB'yi kullanır ve bir milyondan fazla tanıtıcıya sahip olmayı planlıyorsanız, Java jdb dosyası yerine Berkeley DB'yi kullanmak ve bir çoklu sunucu uygulaması kullanmak en iyisidir. Geçerli sürüm, Berkeley DB'yi tanıtıcı sunucu anınıza bağlamanıza yardımcı olan kod içerir. Tutamaçları depolamak ve almak için net.handle.hdllib.HandleStorage arabirimini uygulamak üzere bir Java sınıfı sağlayarak diğer veritabanları için destek mümkündür. Mağazanız olarak dağıtımda sağlanan veritabanı yerine ilişkisel bir veritabanı da kullanabilirsiniz. Talimatlar dağıtımda sağlanmıştır, ancak talimatlar, kullanmayı düşündüğünüz ilişkisel veritabanı hakkında bilgi sahibi olduğunuzu varsayar.

 
15. Özel bir veritabanı kullanıyorsam (dağıtımla birlikte gelen dışında), yine de çoğaltma yapabilir miyim?

Evet ve hayır. Özel veritabanı yalnızca dağıtıma dahil olan tanıtıcı yönetim araçları kullanılarak değiştirilirse, tutamaç protokolü kullanılarak çoğaltma/yansıtma da yapılabilir. Bununla birlikte, bir yönetici doğrudan arka uç veritabanında değişiklikler yaparsa (örneğin, SQL kullanarak tanıtıcı değerlerini güncelleme), tanıtıcı protokolünü kullanarak çoğaltma çalışmaz ve gerekirse ikizleme, ayrı bir veri tabanı aracılığıyla yapılmalıdır. bu veritabanına özgü mekanizma.

 
16. Yerel tanıtıcı hizmeti çalıştırmaktan ve 8000 ve 2641 bağlantı noktalarını tüm gelen ve giden isteklere açmaktan doğabilecek potansiyel güvenlik riskleri nelerdir? İşleyici sunucumun 2641 ve 8000 bağlantı noktalarında çalışması gerekiyor mu?

İşleyici sunucuları, tanıtıcı veritabanıyla sınırlı sınırlı bir tanıtıcı arama ve yönetim hizmeti sağladığından, güvenlik riskleri olası değildir. 15 yılı aşkın bir süredir yazılımda herhangi bir güvenlik açığı bulunamadı veya güvenlikle ilgili hata bildirilmedi. 2641 numaralı bağlantı noktası, ICANN kayıtlı tanıtıcı bağlantı noktasıdır. Kurulum sırasında tanıtıcı sunucunuzun hangi bağlantı noktalarında çalışmasını istediğinizi seçebilirsiniz, ancak başka hiçbir işlemin, yani bir web sunucusunun, tanıtıcı sunucunuzla aynı bağlantı noktalarında çalışamayacağını unutmayın.

 
17. BT departmanım, güvenlik duvarımız aracılığıyla TCP ve UDP işleme çözüm isteklerini IP adresine göre belirli dış makinelerle sınırlamak istiyor. Bunu yapabilir miyiz?

Kısıtlama olmaksızın kullanılabilir olması amaçlanan bir genel çözümleme sistemi aracılığıyla çözümlemeyi işler. Gerekli hizmetlerin ve hdl.handle.net Proxy'sinin adresleri zamanla değişeceğinden, istekleri IP ile sınırlamamanızı öneririz. Gelecek planları, proxy sunucularını dünya çapında daha birçok yere yerleştirmeyi gerektiriyor. Ayrıca, kısıtlarsanız, yerel tanıtıcı istemci çalıştıran biri tanıtıcılarınızı çözemez.

 
18. Tutamaç sunucum için her iki bağlantı noktasını da (2641 ve 8000) açtım ve tutamaçlar güvenlik duvarımızın dışından çözümleniyor, ancak güvenlik duvarı içindeki kullanıcılar bunları çözemiyor. Ne yapabilirim?

İçeriden kullanıcılar için, sunucunun harici IP adresini, kullanıcıların sunucuya erişmesi gereken dahili IP adresine eşlemeniz gerekir. Bu, "local_addresses" dosyasını .handle klasörüne koyarak yapılabilir. Bu local_addresses dosyası, aşağıdaki gibi IP adresi eşlemesini içermelidir:

dışaddr1 içaddr1
dışaddr2 içaddr2

Önce dış (genel) adres, ardından bir sekme ve ardından iç adres gider. 8.1 sürümünde sekme yerine boşluk kullanılabilir.

 
19. Bir önek için ilk isteğimi gönderdiğimde, DSpace için Tomcat sunucu bağlantı noktam olan 8380 numaralı bağlantı noktasını kullandım. İşleyici sunucusu kendi bağlantı noktası olan 8000'i kullanıyor mu?

Evet, tanıtıcı sunucu kendi bağlantı noktalarını kullanır. Değişikliği yapmak için hdl-setup komut dosyasını yeniden çalıştırmanız gerekecek. Bu, yalnızca HNR Yöneticisinin kullandığı sitebndl.zip dosyasını değil, aynı zamanda sunucu dizininizdeki config.dct dosyasını ve siteinfo.bin dosyasını da oluşturur. Bunların hepsinin eşleşmesi gerekir, bu nedenle hdl-setup komut dosyasının yeniden çalıştırılması, güncellenmesi gereken her şeyin güncellenmesini sağlar.

 
20. Kolları nasıl oluştururum? Ve tanıtıcılarımı bir web tarayıcısı kullanarak yönetmenin bir yolu var mı?

İşleyicileri ve ilgili tanıtıcı kayıtları oluşturmak için sunucu yazılımıyla birlikte gelen İşleme Aracını kullanabilirsiniz. Oluşturma, silme ve düzenleme gibi işleme işlemlerini ve diğer önemli yönetim işlevlerini gerçekleştirmek için grafik yardımcı programlar vardır. Toplu işlemler belgelerde açıklanmıştır ve dağıtım bir Tarayıcı Yönetici İstemcisi içerir. Tanıtıcı sunucu dağıtımına, yönetme yetkiniz olan web tanıtıcıları üzerinden yönetmenizi sağlayacak servlet'ler (" net.handle.apps.admin_servlets " paketinde bulunur) dahildir. Yönetim sunucu uygulamacığını kullanarak, tanıtıcıları birer birer veya toplu olarak oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz ve ayrıca belirli bir önek altında tanıtıcıları listeleyebilirsiniz. İşleyici yönetimi için web arayüzü hakkında daha fazla bilgi şu adreste mevcuttur:Teknik Kılavuz .

 
21. Kol sunucumun üzerinde çalıştığı makineden başka bir makinede tanıtıcıları nasıl yönetirim (oluştur/sil/düzenle)?

Bu tür diğer makinelerde yönetici ayrıcalıklarına ihtiyacınız olacak. hdl-admintool dosyasını (sunucu indirme paketinizden) yeni makineye kopyalayın, ardından İşleme Aracını başlatın. Aracı başlatma komutu README.txt dosyasında sağlanır.

 
22. Proxy tanıtıcısı çözümleme isteğine parametre eklemek mümkün müdür ve öyleyse, sözdizimi nedir ve hangi parametreler kabul edilir?

Hem CNRI'nin şu anda https://hdl.handle.net adresinde çalışmakta olduğu sunucu hem de referans uygulamayla birlikte verilen sunucu olmak üzere proxy sunucusu tarafından tanınan birkaç parametre vardır. Proxy şu anda index , type , auth , noredirect , ignore_aliases ve urlappend'i desteklemektedir .

Bir parametrenin sözdizimi şöyledir:

http://proxyurl/handle?parameter

Birden çok parametrenin sözdizimi şöyledir:

http://proxyurl/handle?parameter&parameter

Parametre değerlerinin etrafında tırnak işareti yoktur. Eklenen URL parçalarının sunucuyla hiçbir ilgisi olmadığını unutmayın.

Örnekler :

https://hdl.handle.net/1234/56?index=300
as34/56 için tutamaç kaydında 300 dizininde bulunan değeri döndürür.

https://hdl.handle.net/1234/56?urlappend=http://someurl.com
veya
https://hdl.handle.net/1234/56?urlappend=/mylocation/file.html
döndürülecek değerin bir URL yönlendirmesi olduğunu varsayar. Sunucu, yönlendirme dizesinin sonuna urlappend= izleyen verileri ekler. Yönlendirme yoksa urlappend parametresi yoksayılır. urlapend tarafından yapılan herhangi bir varsayım olmadığına dikkat edin, bu nedenle, örneğin, / ile url'yi ve ek dizenizi ayırmak istiyorsanız, ek dizenin bir / ile başlaması gerekir.

https://hdl.handle.net/1234/56?auth
proxy'yi önbelleği atlamaya ve doğrudan sorumlu sunucuya gitmeye zorlar ve ardından önbelleği bu tanıtıcının verileriyle yeniler.

https://hdl.handle.net/1234/56?noredirect
bir URL bulunsa bile web tarayıcısının yeniden yönlendirilmesini engeller.

https://hdl.handle.net/1234/56?ignore_aliases
tanıtıcının bir HS_ALIAS değeri varsa, normalde proxy'nin diğer adı çözeceği ve belirtilen tanıtıcı yerine onu döndüreceği anlamına gelir, ancak ignore_aliases eklemek tanıtıcıda ne olduğunu (yani HS_ALIAS değeri) görmenizi sağlar.

 
23. Java™ yetersiz bellek hatası alırsam ne yapmalıyım?

Yetersiz bellek hatası alırsanız (veya sunucunun kullanabileceği bellek miktarını artırmak isterseniz), Java işlemi için kullanılabilir bellek miktarını değiştirin. Handle yazılımının son sürümlerinde bu, "bin/hdl" düzenlenerek yapılır; "-Xmx200M"yi "-Xmx2G" ile veya sunucunuzdaki bellek miktarından rahat bir şekilde daha az bir miktarla değiştirin.

 
24. İşleyicilerimi çözdüğümde 'bağlanamıyor' hatası alıyorum. Bu ne anlama gelir?

Bu, tanıtıcı sunucunuzun istemci isteklerine yanıt vermediği anlamına gelir. Tanıtıcı sunucunuzun çalıştığından emin olun. Çalışıyorsa, güvenlik duvarınızdaki 2641 ve 8000 bağlantı noktalarının TÜM gelen ve giden isteklere açık olduğunu kontrol edin ve önek kaydındaki IP adresinin doğru olduğundan emin olun.

 
25. " GOT_EXPIRED_MESSAGE " hatası ne anlama geliyor ve ne yapmalıyım?

Bu hata mesajı, istemcinin veya sunucunun çalıştığı bilgisayarda saat ayarının en az 12 saat yanlış olduğu anlamına gelir. Sistem saatini kontrol edip sıfırlamanız gerekir.

 
26. " MISSING_OR_INVALID_SIGNATURE , imza doğrulanamadı, Doğrulama başarısız oldu" hata mesajı ne anlama geliyor ?

Sunucunun özel anahtarı, istemcinin kendisi için sahip olduğu genel anahtarla eşleşmiyor. Yeni bir genel/özel anahtar çifti oluşturmalısınız.

 
27. "Message_Format_Error: Geçersiz mesaj uzunluğu: 143048265" hata mesajı ne anlama geliyor?

Bu hata, geçersiz bir iletinin bir tanıtıcı istemciye veya tanıtıcı sunucuya gönderildiği veya bunlar tarafından alındığı anlamına gelir. Örneğin, bir tanıtıcı sunucunun HTTP arabirimine bir UDP veya TCP isteği gönderildiğinde ortaya çıkar.

 
28. Anahtar parolamı nasıl değiştiririm?

Parolanızı değiştirmek isterseniz, sunucu bin dizininizde bulunan hdl-keyutil'i kullanabilirsiniz. Komutu başarıyla çalıştırmak için geçerli parolayı bilmeniz gerekir.

 
29. Handle.Net yazılımı "log4shell"e (CVE-2021-44228) karşı savunmasız mı?

Handle Server SSS
Mehmet Demirel 12 Nisan, 2023
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment

DSpace Entegrasyon Servisleri
Öğeleri temel bibliyografik biçimler (Endnote, BibTex, RIS, CSV, vb.) ve çevrimiçi hizmetler (arXiv, PubMed, Wos, Scopus, CrossRef, CiNii, vb.) aracılığıyla içe aktarma