Dublin Core Şema Metadata Alanları
Dublin Core Şema Üst Veri Alanları

Dublin Core Şema Metadata Alanları Alanları

Dublin Core Şema Üst Veri Alanları

Alan Adı
Kapsam ve Kullanımı
dc.contributor.advisor
Tez danışmanı adının belirtildiği alan
dc.contributor.author
Yazar adının belirtildiği alan
dc.contributor.authorID
Yazar numarasının belirtildiği alan
dc.contributor.department
Yazarın bağlı olduğu bölümün belirtildiği alan
dc.contributor.editor
Editör adının belirtildiği alan
dc.contributor.illustrator
Bir esere görsel yönden katkı sağlayan kişinin adının belirtildiği alan
dc.contributor.other
Bir eser katkı sağlayan diğer kişi / kurumların belirtildiği alan
dc.contributor
Bir kişi, kuruluş veya içerikten sorumlu hizmeti sağlayanların belirtildiği alan
dc.coverage.spatial
İçeriğin mekansal özelliklerinin belirtildiği alan
dc.coverage.temporal
İçeriğin geçici mekansal özelliklerinin belirtildiği alan
dc.creator
Kullanılmaz; sadece harmanlama sistemleri içindir
dc.date.accessioned
Öğe için DSpace tarafından otomatik olarak atanan zamanın belirtildiği alandır
dc.date.available
Gönderinin açık erişim olacağı tarihin belirtildiği alan
dc.date.copyright
Telif hakkı tarihinin belirtildiği alandır
dc.date.created
Eğer üretim tarihi yayın tarihinden farklı ise bu alanda belirtilir
dc.date.issued
Yayın veya dağıtım tarihinin belirtildiği alandır
dc.date.submitted
Tezlerin sunulduğu tarih bu alanda belirtilir
dc.date.updated
SWORD ara yüzü tarafından öğenin en son güncellendiği tarih bilgisi burada belirtilir
dc.date
Bu alan yerine mümkünse nitelikli tarih biçimi alanlarını kullanınız
dc.description.abstract
Öz / Özetin belirtildiği alan
dc.description.provenance
Sistem tarafından kullanılır. Bu alanda kaydı oluşturan, değiştiren, onaylayan vb. bilgileri zaman damgasıyla belirtilir
dc.description.sponsorship
Öğenin yayımlanmasına katkı sağlayan sponsor kişi ve kurumların belirtildiği alan
dc.description.statementofresponsibility
MARC kaydı sorumluluğunun belirtildiği alan
dc.description.tableofcontents
Öğenin içindekiler bilgilerinin belirtildiği alan
dc.description.uri
Öğe için belirtilen tek biçin kaynak belirteci işaretinin belirtildiği alan
dc.description.version
Öğenin hakemlik durumu bilgisinin belirtildiği alan
dc.description
Öğeye ilişkin tanımlanmamış nitelikli açıklama bilgilerinin belirtildiği alan
dc.format.extent
Öğenin boyut ve süresinin belirtildiği alan
dc.format.medium
Öğenin fiziksel durumun belirtildiği alan
dc.format.mimetype
Öğenin kayıtlı MIME türünün belirtildiği alan
dc.format
Öğenin tanımlanmamış nitelikli fiziksel bilgilerinin belirtildiği alandır
dc.identifier.citation
Öğenin DSpace biçimi dışında APA, MLA biçiminde bibliyografik bilgisinin belirtildiği alan
dc.identifier.endpage
Makalenin son sayfa sayısını belirtildiği alan
dc.identifier.govdoc
Öğenin resmi belge numarasının belirtildiği alan
dc.identifier.isbn
ISBN bilgisinin belirtildiği alan
dc.identifier.ismn
ISNM bilgisinin belirtildiği alan
dc.identifier.issn
ISSN bilgisinin belirtildiği alan
dc.identifier.issue
Makalenin yayımlandığı derginin sayısının belirtildiği alan
dc.identifier.other
Öğeye ilişkin kurumsal belirteçlerin belirtildiği alan
dc.identifier.sici
Öğenin seri numarasının ve katkı belirteci bilgisinin belirtildiği alan
dc.identifier.slug
Öğe için öneriler bir URI gibi SWORD tarafından sağlanan URI bilgisinin belirtildiği alan
dc.identifier.startpage
Makalenin ilk sayfa sayısının belirtildiği alan
dc.identifier.uri
Öğenin tek biçim kaynak belirleyici adresinin (URI) belirtildiği alan
dc.identifier.volume
Makalenin yayımlandığı derginin cilt bilgisininin belirtildiği alan
dc.identifier
Nitelikli form tarafından sağlanan tanımsız belirteçler ve niteliksiz form yerine yerel belirteçlerin belirtildiği alan
dc.language.iso
Makalenin yazıldığı dilin ISO standardında belirtildiği alan
dc.language.rfc3066
Makalenin yazıldığı dilin rcf3066 standardında belirtildiği alan
dc.language
Öğe dilinin ISO standardı dışında harmanlama verilerini tutan alan
dc.provenance
Sistem tarafından kullanılır. Bu alanda kaydı oluşturan, değiştiren, onaylayan vb. bilgileri zaman damgasıyla belirtilir
dc.publisher
Yayıncı, dağıtımcı veya yayından sorumlu bilgisinin belirtildiği alan
dc.relation.haspart
Öğenin fiziksel veya mantıksal bilgilerinin belirtildiği alandır.
dc.relation.hasversion
Öğenin sonraki sürümlerinin belirtildiği alan
dc.relation.isbasedon
Öğenin referans kaynağının belirtildiği alan
dc.relation.isformatof
Öğenin ek fiziksel öğelerinin belirtildiği alan
dc.relation.ispartof
Öğenin fiziksel veya mantıksal bilgilerinin belirtildiği alan
dc.relation.ispartofseries
Öğenin seri adı ve numarasının belirtildiği alan
dc.relation.isreferencedby
Başvurulan referans kaynak tarafından işaret edilen bilgilerin belirtildiği alan
dc.relation.isreplacedby
Öğenin izlendiği referans kaynakların belirtildiği alan
dc.relation.isversionof
Öğenin önceki sürümlerinin belirtildiği alan
dc.relation.journal
Dergi, konferans, armağan kitap adının yazıldığı alan
dc.relation.replaces
Öğenin önceki referanslarının belirtildiği alan
dc.relation.requires
Öğenin uyum, sağlama ve destek özelliklerinin referans verildiği kaynağın belirtildiği alan
dc.relation.uri
Öğeyle ilgili kaynağın URI'sinin belirtildiği alan
dc.relation
Öğeyle ilgili diğer kaynakların bilgisinin belirtildiği alan
dc.rights.holder
Telif hakkı sahibinin belirtildiği alan
dc.rights.license
Kullanım lisans bilgisinin belirtildiği alan
dc.rights.uri
Yeniden üretim ve kullanım düzenleme bilgisi referansının belirtildiği alan
dc.rights
Yeniden üretim ve kullanım düzenleme bilgisinin belirtildiği alan
dc.source.uri
Kullanılmaz; sadece harmanlama sistemleri içindir
dc.source
Kullanılmaz; sadece harmanlama sistemleri içindir
dc.subject.classification
Yerel ve küresel sınıflama sistemi kodlarının belirtildiği alan
dc.subject.ddc
Dewey Onlu Sınıflama kodunun belirtildiği alan
dc.subject.lcc
Library of Congress Sınıflama sistemi kodunun belirtildiği alan
dc.subject.lcsh
Kongre Kütüphanesi Konu başlıklarının belirtildiği alan
dc.subject.mesh
Tıp konu başlıklarının belirtildiği alan
dc.subject.other
Yerel kontrollü sınıflama bilgilerinin belirtildiği alan
dc.subject
Kontrolsüz konu başlıklarının belirtildiği alan
dc.title.alternative
Alternatif yayın başlığı / başlıklarının belirtildiği alan
dc.title
Yayın başlığının belirtildiği alan
dc.type
Yayın türünün belirtildiği alan

Daha fazla bilgi için Sönmez Çelik beyin sitesine bakabilirsiniz

https://www.sonmezcelik.net/2016/10/kurumsal-akademik-arsiv-sistemine-kayt.html

Dublin Core Şema Metadata Alanları
Mehmet Demirel 2 Ocak, 2023
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment

DSpace 7 UI Optimizasyon Analizi
DSpace Angular Optimizasyonu