DSpace Veri Giriş Formu Özelleştirmesi
OpenAIRE Uygumlu

DSpace Veri Giriş Formu Özelleştirmesi ve OpenAIRE Uygumluluğu

DSpace standart kurulumunda geleneksel (traditional) bir veri giriş formu sunar. Bu form yayın türüne göre özelleştirilebilir ve Türkçe'ye çevirilerek de kullanılabilir. Burda anlatılan özelleştirilmiş veri giriş formu; geleneksel, rapor, tez, kitap ve OpenAIRE destekli yayınlar için formlar içermektedir.

Uyarı: Bu düzenlemeyi yapmanız durumunda DSpace Açık Erişim Platformunuz OpenAIRE harmanlama sistemi  ile uyumlu hale getirecektir.


1) Özelleştirilmiş formu yüklemeden önce aşağıdaki alanları veri tabanına eklemeniz zorunludur:


Veri Tabanına Eklenecek DC Alanları:

dc.relation.journal      : Dergi adının yazıldığı alan.

dc.contributor.department: Yazarın bağlı olduğu bölümün yazıldığı alan.

dc.contributor.authorID  : Yazar numarası alanı(YÖK Araştırmacı ID'si). 

dc.identifier.volume     : Makalenin yayımlandığı derginin cilt bilgisi.

dc.identifier.issue      : Makalenin yayımlandığı derginin sayı bilgisi.

dc.identifier.startpage  : Makalenin ilk sayfa sayısı.

dc.identifier.endpage    : Makalenin son sayfa sayısı. 

dc.relation.tubitak      : TÜBİTAK tarafından fon desteği sağlanan yayınların için proje kodu bilgisinin belirtildiği alan

dc.relation.ec           : Avrupa Komisyonu tarafından fon desteği sağlanan yayınların için proje kodu bilgisinin belirtildiği alan

dc.contributor.firstauthorID: İlk yazarın ORCID'nin yazıldığı alan.

dc.relation.publicationcategory: Performans degerlendirme sistemideki yayın kategori kodunun girildiği alan.


Bu alanları eklemek için izlenecek yol:

Web arayüzünden sistem yöneticisi olarak giriş yapınız.

Sağ taraftaki Kayıtlar menülerden Üst Veri seçeneğini tıklayınız.

Üst Veri Kaydı ekranından http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ seçeneği tıklayın.

Sonra açılan veri ekleme alanlarını aşağıdaki örneğe uygun olarak doldurun ve Yeni Üst Veri Alanı Ekle seçeneği tıklayın.

Bu işlemi eklenecek diğer alanlar için tekrarlayın. Eklediğiniz alanlar listede alfabetik olarak yer alacaktır.


2) input-forms.xml dosyası hakkında


Özelleştirilmiş formu kullanabilmek için öncelikle indirdiğiniz input-forms.xml dosyası içeriğindeki <form-map></form-map> etiketleri arasında ilgili koleksiyonların handle bilgisini sisteminize göre düzenlemeniz gerekir.

Uyarı : Tabi daha önceden koleksiyonlarınızı oluşturduysanız handle kodları oluşmuş olur. Sonradan ekleyeceğiniz koleksiyonları veya handle kodunuzun değişmesi durumunda bu dosyada <form-map> kısmını  güncellemeniz ve Tomcat'i yeniden başlatmanız yeterlidir. 

input-forms.xml dosyası içeriğinden alınan aşağıdaki kodlamadaki handle kodları bir üniversitenin dspace sistemindeki ilgili yayınlar için sistem tarafından oluşturulmuş olan koleksiyon Handle bilgisini, karşısında yer alan form-name bölümü ise form adını gösterir. 


<form-map>
   <name-map collection-handle="default" form-name="traditional" />
   <name-map collection-handle="11376/4" form-name="thesis" />
   <name-map collection-handle="11376/28" form-name="thesis" />
   <name-map collection-handle="11376/32" form-name="thesis" />
   <name-map collection-handle="11376/33" form-name="thesis" />
   <name-map collection-handle="11376/34" form-name="thesis" />
   <name-map collection-handle="11376/40" form-name="thesis" />
   <name-map collection-handle="11376/7" form-name="OpenAIRE" />
   <name-map collection-handle="11376/122" form-name="report" />
   <name-map collection-handle="11376/141" form-name="report" />
   <name-map collection-handle="11376/142" form-name="report" />
   <name-map collection-handle="11376/154" form-name="report" />
   <name-map collection-handle="11376/156" form-name="report" />   
   <name-map collection-handle="11376/372" form-name="books" />   
   <name-map collection-handle="11376/374" form-name="books" />   
   <name-map collection-handle="11376/375" form-name="books" />
   <name-map collection-handle="11376/377" form-name="books" />   
   <name-map collection-handle="11376/379" form-name="books" />
 </form-map>


Koleksiyon Handle Kodunu Öğrenme 

DSpace sisteminizde oluşturulmuş bir koleksiyonun Handle bilgisini öğrenmek için web aryüzünde ilgili koleksiyonun adına tıklamak yeterlidir.

tıkladıktan sonra adres satırında handle teriminden sonraki kısım ilgili koleksiyonun Handle kodudur. Örneğin; Finansal İktisat Programı için Handle kodu aşağıdaki adresteki işaretli kısımdır. Eğer dspace.cfg dosyasında handle.prefix = 123456789 yerine handle.prefix = 11376 seklinde düzenleme yapılmasayıdı bu kısım 123456789/32 şeklinde olurdu. Tabi böyle bir değişiklikte bu değişikliği hem dspace.cfg dosyasındaki handle düzenlemesinde, ham de input-forms.xml dosyasında <form-map> kısmında yapmak gerekir.

Özelleştirilmiş form kullanmak istediğiniz koleksiyonlar için ilgli koleksiyonun Handle kodlarını tespit ederek input-forms.xml dosyası içindeki <form-map></form-map> etiketleri arasında aşağıdaki örnekte olduğu gibi gibi düzenlemeniz gerekir.

  <form-map>
   <name-map collection-handle="default" form-name="traditional" />
   <name-map collection-handle="11376/32" form-name="thesis" />
   <name-map collection-handle="11376/7" form-name="OpenAIRE" />
   <name-map collection-handle="11376/156" form-name="report" />   
   <name-map collection-handle="11376/372" form-name="books" />   
 </form-map>

Düzenleme yapıldıktan sonra  input-forms.xml dosyasını sunucuya koymak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

sunucunuzda /dspace/config/ yolu altına giriniz

mevcut input-forms.xml dosyasının adını değiştiriniz

input-forms.xml dosyasının yeni biçimini buraya taşıyınız veya kopyalayınız

Tomcat'i veya sunucuyu yeniden başlatınız

Bu değişiklikten sonra <form-map></form-map> kısmında atama yapılan koleksiyonlar için ilgili formlar yeni bir gönderi başlatılınca sistem tarafından otomatik olarak açılacaktır. Atama yapılmayan koleksiyonlar için sistem varsayılan olarak geleneksel form kullanılacaktır. 


Kaynak: http://www.sonmezcelik.net/2014/05/dspacede-yayn-turune-gore-veri-giris.html

DSpace Veri Giriş Formu Özelleştirmesi
Mehmet Demirel 4 Temmuz, 2019
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

Gönderim Yapılandırma Dosyasını Anlamak
Yapılandırma Dosyasını Anla