DSpace Updating Existing Handle Prefixes
Handle Önekini Güncelleme

DSpace Updating Existing Handle Prefixes (Dspace'de mevcut Handle Önekini Güncelleme)

CNRI kayıt işleminden önce oluşturulan öğeler için tanıtıcı önekini güncellemeniz gerekiyorsa, [dspace] / bin / dspace update-handle-prefix komut dosyasını çalıştırabilirsiniz. CNRI kaydından önce öğeleri yüklediyseniz bunu yapmanız gerekebilir (örn. Üretime geçmeden önce bir handle sistemi kurmak). Komut dosyası, geçerli ve yeni öneki parametre olarak alır.

Örneğin:

/dspace/bin/dspace update-handle-prefix 123456789 1303

Bu komut dosyası, şu anda atanmış önek 123456789 önekini 1303 önekine değiştirir, bu nedenle örneğin 123456789/23 tanıtıcısı veritabanında 1303/23 olarak güncelleştirilir.


Updating Existing Handle Prefixes

If you need to update the handle prefix on items created before the CNRI registration process you can run the [dspace]/bin/dspace update-handle-prefix script. You may need to do this if you loaded items prior to CNRI registration (e.g. setting up a demonstration system prior to migrating it to production). The script takes the current and new prefix as parameters.

For example:

[dspace]/bin/dspace update-handle-prefix 123456789 1303

This script will change any handles currently assigned prefix 123456789 to prefix 1303, so for example handle 123456789/23 will be updated to 1303/23 in the database.

DSpace Updating Existing Handle Prefixes
Mehmet Demirel 29 Mayıs, 2020
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment

DSpace Hiyerarşik LDAP Kimlik Doğrulamasını Etkinleştirme
Hiyerarşik LDAP Kimlik Doğrulaması