DSpace PubMed Entegrasyonu
PubMed Entegrasyonu

Açıkerişim DSpace PubMed Entegrasyonu


DSpace PubMed Entegrasyonu Giriş

İlk olarak harici içe aktarma ile ilgili temel belgeleri okuyun. Bu belge, örnek olarak PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) kullanılarak içeri alma - import çerçevesinin uygulanmasını açıklar.


PubMed Aramasını Etkinleştirme (Yalnızca XMLUI)

Harici kaynakların içe aktarılmasının PubMed'e özel entegrasyonu için aşağıdakilerin etkin olması gerekir.

PubMed araması "XMLUIStartSubmissionLookupStep" sırasında yapılır ve bu /dspace/config/item-submission.xml  içerisinde bir adım ayarlanarak etkinleştirilebilir.  

Bu adımın kaldırılması, kullanıcının gönderimleri sırasında PubMed tabanlı aramaları yapmasına izin verecektir.

item-submission.xml

<! - Gönderimi önceden doldurmak için ID / DOI / Başlık / Yazar'a dayalı yayınları bulun. YALNIZCA XMLUI. 
     JSPUI sürümü için, yukarıdaki <step-definitions> altındaki JSPUIStartSubmissionLookupStep'e bakın.
<step-definitions> above.
<step> <heading>submit.progressbar.lookup</heading> <processing-class>org.dspace.submit.step.XMLUIStartSubmissionLookupStep</processing-class> <xmlui-binding>org.dspace.app.xmlui.aspect.submission.submit.StartSubmissionLookupStep</xmlui-binding> <workflow-editable>true</workflow-editable> </step> -->

Adımını açtıktan sonra, sunucu uygulaması olan tomcati yeniden başlatmanız yeterlidir ve bu arama adımı Submit işleminizde kullanılabilir olacaktır.


Yayın Arama URL'si

Yapılandırılmış içe aktarma hizmetimiz için arama yapabilmek için, yayınları kontrol etmek üzere hangi URL'yi kullanacağımızı bilmemiz gerekir. Bu URL [dspace.dir] /config/modules/publication-lookup.cfg içinde tanımlanan publication-lookup.url ayarıdır. Bu ayarı değiştirmeyi veya local.cfg içinde geçersiz kılmayı seçebilirsiniz.


Bu ayar iki yoldan biriyle değiştirilebilir:

Belirli, tek bir URL belirtmeyi seçebilirsiniz. Bu, arama hizmetine yayın bilgilerini aramak için yalnızca bir konum kullanmasını söyleyecektir. Geçerli URL'ler, [dspace-src]/dspace-api/src/main/resources/spring/spring-dspace-addon-import-services.xml Sipring yapılandırma dosyasındaki beans için baseAddress olarak tanımlanan URL'lerdir.

Örneğin, bu ayar SADECE aramalar için PubMed'i kullanır: publication-lookup.url = http: //eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/

Varsayılan olarak, publication-lookup.url bir yıldız işaretine (*) ayarlıdır. Bu varsayılan değer, yayını [src] /dspace-api/src/main/resources/spring/spring-dspace-addon-import-services.xml Sipring yapılandırma dosyasındaki TÜM yapılandırılmış importServices'i kullanarak aramaya çalışır.


PubMed Meta Veri Eşleme

PubMed meta veri eşlemeleri dspace/config/spring/api/pubmed-integration.xml Sipring yapılandırma dosyasında tanımlanır. Bu meta veri eşlemeleri istendiği gibi değiştirilebilir. Bu dosyanın biçimi "Meta veri eşlemesi" bölümünde açıklanmaktadır.


PubMed'e özgü sınıflar Config

Bu sınıflar, basitçe import/harici olarak tanımlanan temel sınıflara dayanan uygulamalardır. PubMed'e özgü veriler için hizmetler / eşleme için karakteristik davranış eklerler.


Meta veri eşleme sınıfları

"PubmedFieldMapping". Diğer meta veri eşlemesinin giriş noktası görevi gören çekirdeğe bağlanan AbstractMetadataFieldMapping uygulaması

"PubmedDateMetadatumContributor" / "PubmedLanguageMetadatumContributor". "MetadataContributor" arayüzünün yayınlanmış özel uygulamaları


Hizmet sınıfları

"GeneratePubmedQueryService". Kayıtları almak için kullanılan genel sorguyu oluşturur. Bu, belirli bir öğeye dayanmaktadır.

"PubmedImportMetadataSourceServiceImpl". "AbstractImportMetadataSourceService" alt sınıfı, kayıtların pubmed'den alınması.


DSpace PubMed Entegrasyonu
Mehmet Demirel 2 Şubat, 2020
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

DSpace PubMed Integration
duraspace - pubmed