DSpace Kullanım Örnekleri
Açıkerişim DSpace Kullanım Örneği Örnekleri

Mire'in DSpace'in Yüzleri videosu, dünyanın farklı yerlerindeki DSpace depolarının arkasındaki bazı insanları ve hikayeleri içeriyor. Tüm açık kaynak yazılım geliştirmelerinde olduğu gibi, DSpace topluluğunun katkıları paha biçilmezdir. Bu videonun kullanımı için bir DSpace Kayıtlı Servis Sağlayıcısı olan mire'e çok teşekkürler.

DSpace Kullanım Örneği Örnekleri

DSpace yazılımının en yaygın kullanımı, öğretim üyeleri ve öğrenci çıktılarını yönetmek için açık erişim havuzu olarak akademik ve araştırma kütüphaneleridir. Ayrıca, konuyu, veri kümesini veya medya tabanlı depoları barındırmak ve yönetmek için yazılımı kullanan birçok kuruluş vardır. Aşağıdaki tablo ana kullanım durumu kategorilerini ve her birinin birkaç örneğine bir bağlantı sunmaktadır. Bilinen DSpace örneklerinin bir listesini görüntülemek için burayı tıklayın.

Kurumsal Depo

Deep Blue, Michigan Üniversitesi'nin zengin entelektüel topluluklarını temsil etmek için kalıcı, güvenli ve erişilebilir hizmetidir. Birincil amacı Michigan'ı araştırma, öğretim ve yaratıcılıkta lider yapan çalışmalara erişim sağlamaktır. Deep Blue, DSpace'i dergiler dahil yayınlanmış nesneler için bir yayın deposu olarak kullanır. Depo hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayın.

timea 2

Görüntü Deposu

Rice Üniversitesi'nin Ortadoğu Arşivindeki Gezginleri, TIMEA. TIMEA, Orta Doğu ile Batı etkileşimlerine odaklanan, özellikle on dokuzuncu ve yirminci yüzyılların başlarında Mısır'a seyahat eden dijital bir arşivdir. TIMEA, seyahat rehberleri, müze katalogları ve seyahat anlatıları, Mısır'ın fotoğrafik ve elle çizilmiş görüntüleri, tarihi haritalar ve Mısır ve Kıbrıs'ın etkileşimli GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) haritaları gibi elektronik metinler sunmaktadır.

logo-gatech

Ses / Video Deposu

Georgia Tech SMARTech veya Akademik Materyaller ve Araştırma @ Georgia Tech, Enstitü'nün entelektüel çıktısının öğretim ve araştırma görevlerini desteklemek için bir deposudur. SMARTech, Georgia Tech ve dünyaya açık, uyumlu, kullanışlı ve sürdürülebilir bir depo oluşturmak için kampüs genelinde mevcut olan dijital malzeme stoklarını birbirine bağlamaktadır. 4. Uluslararası Açık Depolar Konferansına (OR09) ev sahipliği yapmanın yanı sıra, konferansla birlikte düzenlenen DSpace Kullanıcı Grubu Toplantısı'ndan kayıtların bir video havuzunu da oluşturdu.


Afghanistan

Müze / Kültürel Miras

New York Üniversitesi’nin Afganistan Dijital Kütüphanesi, Afganistan’da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan materyalleri alıp geri yükler. Projenin amacı, Afganistan'ın kültürel mirasının önemli bir bölümünü yeniden inşa etmek amacıyla mümkün olduğunca çok sayıda yayını toplamak, kataloglamak, dijitalleştirmek ve erişim sağlamaktı. ADL'nin proje yöneticisi ve New York Üniversitesi Toplama ve Araştırma Hizmetleri Direktörü Dr. Michael Stoller, "Afgan bilginleri şu an erişilemeyen bir malzeme olduğu için Afganistan Dijital Kütüphanesi hakkında çok heyecanlılar."


Politika Arşivi

Devlet Kayıtları / Raporları

Politika Arşivi, 24.000'den fazla metin içeren kapsamlı bir kamu politikası araştırması kütüphanesidir. Düşünce kuruluşunun, üniversitenin, hükümetin ve vakfın özetlerini, tam metinlerini, videolarını, raporlarını, özetleri ve multimedya materyallerini toplamak ve yaymak için İnternet teknolojisini kullanan küresel, partizan olmayan bir kamu politikası araştırmasının dijital arşividir. finanse edilen politika araştırması. Bir konu dizini, dahili bir arama motoru, kullanışlı özetler, yeni eklenen araştırmaların e-posta bildirimleri sunar ve araştırmacılar ve fon sağlayıcılar ve hatta kullanıcı tarafından oluşturulan yayın incelemeleri hakkında bilgi sunmak için genişler. Ayrıca zamanla uluslararası ve kurumsal kuruluşların politika içeriğini de içerecek şekilde büyüyecektir.


Zehir kontrol Merkezi

konu

Belçika Zehir Merkezi, çeşitli ürünlerin, ilaçların, bitkilerin, hayvanların ve mantarların bileşimi ve toksisitesi hakkında bilgi depolamak için bir depo oluşturdu. Site aynı zamanda sağlık uzmanlarına rehberlik ve Merkezin en sık sorulan sorularının bir listesini sunmaktadır. Merkez yılda 50.000'den fazla çağrı yapmaktadır ve Federal Kamu Sağlığı Kamu Hizmeti tarafından desteklenmektedir.

Birleşik Depolar / Ağa Bağlı Bulut Sunucuları

Texas Dijital Kütüphanesi, Teksas'taki yüksek öğrenim kurumları için tamamen çevrimiçi bir akademik topluluğu desteklemek üzere dijital altyapı sağlamaya adanmış çok üniversiteli bir konsorsiyumdur. 2005 yılında Araştırma Kütüphaneleri Derneği'nin dört Teksas üyesi tarafından kurulan TDL, konsorsiyumun üyeliğini devletin yüksek öğrenim kurumlarının herhangi birine genişletmiştir.

TDL, paylaşılan politikalar ve standartlar, profesyonel etkileşim forumları, dijital koleksiyonlar ve koruma uzmanlığı ve sağlam teknik hizmetler yoluyla, Texas üniversitelerinin muazzam entelektüel sermayesinin kullanılabilirliğini artırmayı ve gelecek nesiller için korumayı hedeflemektedir.

DSpace Kullanım Örnekleri
Mehmet Demirel 24 Nisan, 2020
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment

DSpace Hizmeti Oluşturma
Building a DSpace Service