DSpace Fonsiyonları Nelerdir?
işlevsellik

DSpace İşlevselliği Nedir? Fonskiyonları Nelerdir?


DSpace ne tür içeriği destekliyor?

DSpace her türlü dijital formatı kabul eder. DSpace'in barındırabileceği öğelere bazı örnekler:


DSpace İşlevleri:

Makaleler, baskılar, çalışma kağıtları, teknik raporlar, konferans kağıtları gibi belgeler

 • Kitap

 • Tezler

 • Veri Kümeleri

 • Bilgisayar programları

 • Görselleştirmeler, simülasyonlar ve diğer modeller

 • Multimedya yayınları

 • İdari kayıtlar

 • Yayınlanan kitaplar

 • Yer paylaşımlı dergiler

 • Bibliyografik veri setleri

 • Görüntüler

 • Ses dosyaları

 • Video dosyaları

 • e-formatlı dijital kütüphane koleksiyonları

 • Öğrenme nesneleri

 • internet sayfaları

DSpace Fonsiyonları Nelerdir?
Mehmet Demirel 7 Mart, 2020
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

Will DSpace interoperate with other systems running at my organization?
Yes