DSpace Entegrasyon Servisleri
Öğeleri temel bibliyografik biçimler (Endnote, BibTex, RIS, CSV, vb.) ve çevrimiçi hizmetler (arXiv, PubMed, Wos, Scopus, CrossRef, CiNii, vb.) aracılığıyla içe aktarma

DSpace Entegrasyon Servisleri

Bu belge, içe aktarıcı çerçevesinin özelliklerini ve kullanımını açıklar. İçe aktarıcı çerçevesi, hem REST API'sinde hem de Kullanıcı Arayüzünde yerleşiktir . Şu anda desteklenen biçimler şunları içerir:

 • Endnote, BibTex, RIS, TSV, CSV, arXiv, PubMed'i sürükleyip bırakın. MyDSpace sayfasından, bu dosyalardan birini sürükleyip bırakmak, dosyadan meta verileri ayıklayarak yeni bir gönderim başlatır.
 • ORCID, PubMed, Sherpa Journals, Sherpa Publishers aracılığıyla içe aktarın. MyDSpace sayfasından, harici bir kaynak arayarak yeni bir gönderi başlatmayı seçebilirsiniz.

Desteklenen Dış Kaynaklar

DSpace, çeşitli çevrimiçi hizmetlerden meta verilerin içe aktarılmasını destekler. Bu hizmetlerden bazıları YALNIZCA kullanıma hazır Yapılandırılabilir Varlıkları destekleyebilir .

Desteklenen çevrimiçi hizmetlerin tümü arka uçta [dspace]/config/spring/api/external-services.xml dosyasında yapılandırılır. Bir hizmeti devre dışı bırakmak için, o dosyada onu yorumlamanız yeterlidir.

Kullanıma hazır çevrimiçi sağlayıcılar şunları içerir:

 • NASA Astrofizik Veri Sistemi (ADS) araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg'deki "ads.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir. Çalışmak için bir API anahtarı GEREKTİRİR, https://ui.adsabs.harvard.edu/help/api/ adresinden kaydolun
 • arXiv araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir).
 • CiNii araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg dosyasındaki "cini.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir. Çalışmak için bir API anahtarı GEREKTİRİR, https://support.nii.ac.jp/en/cinii/api/developer adresinden kaydolun
 • CrossRef araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg dosyasındaki "crossref.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir
 • Avrupa Patent Ofisi (EPO) araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg dosyasındaki "epo.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir. Çalışmak için bir API anahtarı GEREKTİRİR, https://developers.epo.org/ adresinden kaydolun
 • Orcid
  • ORCID yazar araması (Yalnızca yeni "Kişi" Nesneleri oluşturmak için desteklenir). orcid.cfg'deki "orcid.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir.
  • ORCID yayın araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). Bir yazarın ORCID'sine dayalı olarak bir yayını aramanıza izin verir. orcid.cfg'deki "orcid.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir.  
 • PubMed
  • Arama PubMed (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg dosyasındaki "pubmed.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir
  • Arama PubMed Europe (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg dosyasındaki "pubmedeurope.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir
 • SciELO araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg'deki "scielo.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir. 
 • Scopus araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg dosyasındaki "scopus.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir.  Çalışmak için bir API anahtarı GEREKTİRİR, https://dev.elsevier.com adresinden kaydolun 
 • Sherpa Romeo
  • ISSN'den Sherpa Günlükleri (Yalnızca yeni "Dergi" Nesneleri oluşturmak için desteklenir)
  • Sherpa Günlükleri (Yalnızca yeni "Günlük" Nesneleri oluşturmak için desteklenir) - başlığa göre bir Günlük aramayı destekler
  • Sherpa Yayıncıları (Yalnızca yeni "OrgUnit" Nesneleri oluşturmak için desteklenir)
 • VuFind araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg dosyasındaki "vufind.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir
 • Web of Science Wos araması (Yeni Öğeler veya "Yayın" Varlıkları oluşturmak için desteklenir). external-providers.cfg'deki "wos.*" ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir. Çalışmak için bir API anahtarı GEREKTİRİR, https://developer.clarivate.com/apis/wos adresinden kaydolun

Dış kaynaklardan yayınları çekin!

 1. MyDSpace sayfasından, yalnızca gönderim formunu kullanarak değil, aynı zamanda meta verileri otomatik olarak doldurup çeşitli çevrimiçi hizmetlerden içe aktararak yeni bir gönderim başlatılabilir.
 2. İçe aktarılacak harici kaynağı seçtikten ve arama çubuğuna bir terim ekledikten sonra, sistem eşleşen sonuçların listesini gösterecektir.
 3. Bir öğeyi seçerken sistem, yapılandırılan eşlemeye göre içe aktarılacak meta verileri görüntüler.
 4. "Gönderimi başlat" tıklandığında, sistem içe aktarılan meta verilerle doldurulmuş gönderim formlarını görüntüler.

Bibliyografik dosyadan başlayarak ögeleri çekin

 1. MyDSpace sayfasından, bibliyografik dosyayı (örn. bibtex, endnote, vb.) dosya açılır kutusuna sürükleyip bırakın
 2. Gönderilecek koleksiyonu seçin
 3. Gönderim, bu bibliyografik dosyadan meta veriler ayrıştırılarak oluşturulacaktır. Bibliyografik dosya ayrıca bir Bit Akışı olarak eklenecektir (bazı alanların başarılı bir şekilde ayrıştırılamaması durumunda). Tutmayı veya silmeyi seçebilirsiniz.DSpace Entegrasyon Servisleri
Mehmet Demirel 11 Nisan, 2023
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment

Dspace'te harici kaynaklardan veri alma
Live Import from external sources