DSpace CRIS Yol Haritası
DSpace-CRIS RoadMap

DSpace Cris Yol Haritası (DSpace-CRIS RoadMap)

DSpace-CRIS'in ilk açık kaynaklı sürümü, DSpace 1.8.2'ye dayanıyordu. DSpace-CRIS'in mevcut sürümleri, mevcut DSpace 7 anlık görüntüsü, DSpace 5.10 ve DSpace 6.3 sürümlerine dayanmaktadır.

En son sürüm, 11 Ağustos 2021 tarihli DSpace-CRIS 7 2021.01.01'dir.

Önceki DSpace sürümleri için, henüz yayınlanmamış DSpace 5.11 ve 6.4 sürümleriyle uyum da dahil olmak üzere, çok sayıda iyileştirme ve çalışan dallara yeni özellikler dahil edildiğinden resmi etiketler yoktur. Bu nedenle, yeni DSpace-CRIS sürümleri, DSpace 6.4 ve/veya 5.11 çıkar çıkmaz etiketlenecektir.

Aşağıda, 4Science ve DSpace'in bu açık kaynak uzantısının geliştirilmesine dahil olmak isteyen diğer topluluk üyeleri tarafından katkıda bulunacak bilinen tüm özellikleri kapsayan ayrıntılı bir sürüm planı bulunmaktadır.

DSpace-CRIS kullanıcıları tarafından sağlanan topluluk sayfasını ziyaret etmeniz de önerilir: https://wiki.duraspace.org/display/DSPACECRIS/New+Features.

DSpace-CRIS 7 için tercihen yeni işlevler geliştirilir, ancak Topluluk tarafından kabul edilen tüm DSpace sürümleri için destek sağlanır. DSpace-CRIS 6.x ve DSpace-CRIS 5.x için geliştirmelerle ilgilenen kurumlar yine de katkıda bulunabilirler ancak sürüm 7 ile aynı kullanım senaryosunu uygulamak veya desteklemek için bir plan sağlanmalıdır.


Sürüm oluşturma ve destek modeli

DSpace-CRIS 7'den başlayarak proje, farklı sürümlerdeki değişikliklerin doğru etiketlenmesini ve izlenmesini sağlamak için kendi sürüm oluşturma modelini benimsemiştir. Sürüm numaralarında aşağıdaki şema year.major.minor kullanılacaktır. Ana numara her yıl 01'e sıfırlanır, küçük numara 00'dan başlar, örneğin 2021.01.00, 2021.01.01, 2021.02.00, 2022.01.00, vb.

Küçük sürümlerin yükseltilmesinin daha kolay olması beklenir, REST API'nin geriye dönük uyumlu olması garanti edilir;

Ana sürümler, önemli işlevsel veya bozulan değişiklikleri vurgulamak için kullanılır. Değişiklik günlüğü yeni özellikleri, yapılandırma ve REST API değişikliklerini ve temel olarak kullanılan düz DSpace sürümünü vurgulayacaktır;

Yıl versiyonlarının büyük olduğu varsayılır. Güvenlik düzeltmesi için önceki yılla ilgili küçük sürümler hala oluşabilir.

En son sürüm, 4Science ve topluluk üyeleri tarafından gönüllü çalışma olarak aktif olarak sürdürülür. Geçmiş sürümler için destek, kaynakların mevcudiyetine ve topluluktan sağlanan finansmana dayalı olacaktır. Mevcut sürüm yeniyse (yani minör = 00) güvenlik düzeltmeleri mevcut sürüme ve önceki ana sürüme getirilecektir. Örneğin, 2021.02.00 sürümü mevcutsa, hem 2021 ana 01 hem de 02 için güvenlik düzeltmeleri yayınlanacak, yani 2021.01.01 ve 2021.02.01 sürümleri yayınlanacak. 2021.02.01 sürümü çıktığında güvenlik düzeltmeleri 2021.02.02 olarak gelecek.

DSpace-CRIS ve DSpace sürümleri bağımsızdır, bir DSpace-CRIS sürümü için temel olarak kullanılan düz DSpace sürümü değişiklik günlüğünde belirtilecektir. Ancak, uygun olduğunda, DSpace'in yayınlanmamış bir sürümüne dayalı resmi bir DSpace-CRIS sürümünü yayınlamak mümkün olacaktır (ilk DSpace-CRIS 7.0 sürümünde olduğu gibi). Bu gibi durumlarda, DSpace-CRIS geliştirme ekibi, DSpace'deki bilinen sorunları gözden geçirmiş ve ilgili kullanım durumlarını desteklemek için özel düzeltme, geçici çözümler veya alternatif işlevler sunacaktır. Bazı sınırlamalar da kabul edilebilir ve uç senaryoları veya sınırlı bir kullanıcı tabanını etkileyebileceğinden sürüm notlarında belirtilebilir.


Sürümler

İlk üretime hazır DSpace-CRIS 7.0, 2 Haziran 2021'de piyasaya sürüldü. Sürüm, kullanıcı topluluğu (DSpace-CRIS Kullanıcı Grubu) tarafından tanımlanan önceliklere göre DSpace-CRIS'in temel kullanım durumlarını ve en çok talep edilen özelliklerini destekler. DSpace-CRIS 7.0'ın ilk versiyonu, destekleyici kurumların katkılarıyla (kaynak çalışması ve/veya finansman) ve 4Science'ın gönüllü çalışmasıyla (2020 ve 2021'de 4Science'ın sade DSpace için sağladığının üzerine 3.000 saatten fazla) 1. ve 2. öncelikleri ele aldı. 7). Orijinal geliştirme planı, daha düşük önceliklerdeki görevlerin hala tahminle bulunabileceği burada mevcuttur.


Mevcut gelişme

7.0 sürümü, halen geliştirilmekte olan DSpace 7'yi temel aldığından (bkz: DSpace Sürüm 7.0 Durumu), değişiklikler periyodik olarak yukarı akıştan birleştirilir. Sürüm 7 ile ilgili olarak, henüz düz DSpace'e geri verilmesi mümkün olmayan (muhtemelen DSpace 8 için önerilmiştir) DSpace-CRIS'in önemli miktarda ekstra işlevselliği nedeniyle iki yol haritası hala ayrılacaktır.

DSpace-CRIS 7, 4Science tarafından sürdürülen REST API, Angular ve Rest sözleşme depolarında dspace-cris-7 adlı dallarda geliştirilmiştir. DSpace-CRIS'in geliştirilmesi, resmi DSpace 7'nin dağıtımını yakından takip eder ve ana akımdan gelen yeni gelişmeler genellikle 1-2 hafta içinde DSpace-CRIS'te birleştirilir. Kod artık çok kararlı ve bu kod tabanında halihazırda çalışan ve önümüzdeki aylarda üretime geçmesi beklenen projeler var.

DSpace-CRIS 7, CRIS nesnelerini, genişletilmiş Konfigüre Edilebilir Varlıklar konseptiyle DSpace öğelerine taşır, Otorite Çerçevesini nesneler arasındaki ilişkileri yönetmek için verimli, esnek, performanslı bir yol olarak sürdürür, dünya çapında yüzlerce gerçek kurulumda başarılı bir şekilde kullanılır. 10 yıldan fazla.


DSpace-CRIS 7, UX'i geliştiren ve DSpace 7'de bulunmayan birçok ek özelliğe ve özel prosedüre sahiptir, bazı önemli noktalar şunlardır:

  • Varlık türlerine göre uyarlanmış süreçler

  • Birçok ek veri sağlayıcı

  • Yapılandırılmış meta veriler, üçlü ilişkiler ve iç içe meta veriler için destek

  • Sekmeler ve kutulardaki varlıklar için yapılandırılabilir düzen

  • ORCID v3 tam entegrasyon (profil bilgilerinin, yayınların, projelerin çekilmesi ve gönderilmesi)

  • Kişisel profillerin yönetimi

  • Meta veri düzeyinde ayrıntılı izinler

  • Gelişmiş istatistik görselleştirmesi, raporlar, PDF'deki CV'ler dahil dışa aktarma yetenekleri, CSL'ye göre alıntı listeleri ve çok daha fazlası.

Daha fazla ayrıntı için lütfen her DSpace-CRIS sürümünün sürüm notlarına ve teknik belgelere bakın.

Open Repositories'de yeni yayınlanan DSpace-CRIS'in bir sunumu yapıldı:

slaytlar: http://doi.org/10.5281/zenodo.4923701. Video: https://youtu.be/8jgn0h38Zr8?t=3857 (başlangıç: 1h 03' 55").

DSpace CRIS Yol Haritası
Mehmet Demirel 17 Ağustos, 2021
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment

DSpace 7 Basın Bülteni
DSpace 7.0 Özellikleri