DSpace-CRIS 7 burada!
DSpace CRIS 7 Here

Open Repository 2021, DSpace ve DSpace-CRIS 7 sürümünün ivmesine imza atacak. Bu sunum, DSpace-CRIS'in temel özelliklerini gösterecek ve açık bilimi destekleyen tam teşekküllü bir açık kaynak CRIS sistemi sağlamada basit bir DSpace'ten nasıl farklı olduğunu açıklayacaktır.

Gerçekten de, DSpace-CRIS, her tür varlık ve bunların ilişkisi hakkında veri kaydetmeye izin vermenin yanı sıra, iş süreçlerini ve aşağıdaki gibi beklentileri desteklemek için uçtan uca işlevselliklere odaklanır:

- tam bir çift yönlü ORCID entegrasyonu ile araştırmacı profillerinin öz yönetimi;

- ihtiyaç duyulduğunda daha fazla ayrıntı ve bilgi ekleyerek bunları zaman içinde takip etme ve organize etme yeteneği sağlayan proje, finansman ve ödül yönetimi;

- yönetimi basitleştirin, veri kalitesini iyileştirin ve idari yükü azaltın;

- OpenAIRE CERIF gibi en zengin değişim biçimlerini destekleyen genişletilmiş birlikte çalışabilirlik.

DSpace-CRIS 7, Ulusal ölçekte de erken benimseyenlerle, gerçek kullanım ve veri yükü altında üretim sınıfı, kullanıma hazır bir CRIS çözümüdür.

DSpace-CRIS 7, yalnızca önceki sürümlerde bulunan özelliklerin yenilenmiş hali değil, aynı zamanda yeni modern mimarinin sunduğu fırsatlardan yararlanarak tamamen yeni özellikler ve entegrasyonlar sağlıyor.

Önceki sürümlerden geçiş yolu ele alınacaktır.

DSpace-CRIS 7 burada!
Mehmet Demirel 29 Ekim, 2021
Bu gönderiyi paylaş
Etiketler
Arşivle
Giriş to leave a comment

Dublin Core Şema Metadata Alanları
Dublin Core Şema Üst Veri Alanları