DSpace Alan Adı Kapsam ve Kullanımı
Metada

Alan Adı Kapsam ve Kullanımı

dc.contributor.advisor Tez danışmanı adının belirtildiği alan

dc.contributor.author Yazar adının belirtildiği alan

dc.contributor.authorID Yazar numarasının belirtildiği alan

dc.contributor.department Yazarın bağlı olduğu bölümün belirtildiği alan

dc.contributor.editor Editör adının belirtildiği alan

dc.contributor.illustrator Bir esere görsel yönden katkı sağlayan kişinin adının belirtildiği alan

dc.contributor.other Bir eser katkı sağlayan diğer kişi / kurumların belirtildiği alan

dc.contributor Bir kişi, kuruluş veya içerikten sorumlu hizmeti sağlayanların belirtildiği alan

dc.coverage.spatial İçeriğin mekansal özelliklerinin belirtildiği alan

dc.coverage.temporal İçeriğin geçici mekansal özelliklerinin belirtildiği alan

dc.creator Kullanılmaz; sadece harmanlama sistemleri içindir

dc.date.accessioned Öğe için DSpace tarafından otomatik olarak atanan zamanın belirtildiği alandır

dc.date.available Gönderinin açık erişim olacağı tarihin belirtildiği alan

dc.date.copyright Telif hakkı tarihinin belirtildiği alandır

dc.date.created Eğer üretim tarihi yayın tarihinden farklı ise bu alanda belirtilir

dc.date.issued Yayın veya dağıtım tarihinin belirtildiği alandır

dc.date.submitted Tezlerin sunulduğu tarih bu alanda belirtilir

dc.date.updated SWORD ara yüzü tarafından öğenin en son güncellendiği tarih bilgisi burada belirtilir

dc.date Bu alan yerine mümkünse nitelikli tarih biçimi alanlarını kullanınız

dc.description.abstract Öz / Özetin belirtildiği alan

dc.description.provenance Sistem tarafından kullanılır. Bu alanda kaydı oluşturan, değiştiren, onaylayan vb. bilgileri zaman damgasıyla belirtilir

dc.description.sponsorship Öğenin yayımlanmasına katkı sağlayan sponsor kişi ve kurumların belirtildiği alan

dc.description.statementofresponsibility MARC kaydı sorumluluğunun belirtildiği alan

dc.description.tableofcontents Öğenin içindekiler bilgilerinin belirtildiği alan

dc.description.uri Öğe için belirtilen tek biçin kaynak belirteci işaretinin belirtildiği alan

dc.description.version Öğenin hakemlik durumu bilgisinin belirtildiği alan

dc.description Öğeye ilişkin tanımlanmamış nitelikli açıklama bilgilerinin belirtildiği alan

dc.format.extent Öğenin boyut ve süresinin belirtildiği alan

dc.format.medium Öğenin fiziksel durumun belirtildiği alan

dc.format.mimetype Öğenin kayıtlı MIME türünün belirtildiği alan

dc.format Öğenin tanımlanmamış nitelikli fiziksel bilgilerinin belirtildiği alandır

dc.identifier.citation Öğenin DSpace biçimi dışında APA, MLA biçiminde bibliyografik bilgisinin belirtildiği alan

dc.identifier.endpage Makalenin son sayfa sayısını belirtildiği alan

dc.identifier.govdoc Öğenin resmi belge numarasının belirtildiği alan

dc.identifier.isbn ISBN bilgisinin belirtildiği alan

dc.identifier.ismn ISNM bilgisinin belirtildiği alan

dc.identifier.issn ISSN bilgisinin belirtildiği alan

dc.identifier.issue Makalenin yayımlandığı derginin sayısının belirtildiği alan

dc.identifier.other Öğeye ilişkin kurumsal belirteçlerin belirtildiği alan

dc.identifier.sici Öğenin seri numarasının ve katkı belirteci bilgisinin belirtildiği alan

dc.identifier.slug Öğe için öneriler bir URI gibi SWORD tarafından sağlanan URI bilgisinin belirtildiği alan

dc.identifier.startpage Makalenin ilk sayfa sayısının belirtildiği alan

dc.identifier.uri Öğenin tek biçim kaynak belirleyici adresinin (URI)  belirtildiği alan

dc.identifier.volume Makalenin yayımlandığı derginin cilt bilgisininin belirtildiği alan

dc.identifier Nitelikli form tarafından sağlanan tanımsız belirteçler ve niteliksiz form yerine yerel belirteçlerin belirtildiği alan

dc.language.iso Makalenin yazıldığı dilin ISO standardında belirtildiği alan

dc.language.rfc3066 Makalenin yazıldığı dilin rcf3066 standardında belirtildiği alan

dc.language Öğe dilinin ISO standardı dışında harmanlama verilerini tutan alan

dc.provenance Sistem tarafından kullanılır. Bu alanda kaydı oluşturan, değiştiren, onaylayan vb. bilgileri zaman damgasıyla belirtilir

dc.publisher Yayıncı, dağıtımcı veya yayından sorumlu bilgisinin belirtildiği alan

dc.relation.haspart Öğenin fiziksel veya mantıksal bilgilerinin belirtildiği alandır.

dc.relation.hasversion Öğenin sonraki sürümlerinin belirtildiği alan

dc.relation.isbasedon Öğenin referans kaynağının belirtildiği alan

dc.relation.isformatof Öğenin ek fiziksel öğelerinin belirtildiği alan

dc.relation.ispartof Öğenin fiziksel veya mantıksal bilgilerinin belirtildiği alan

dc.relation.ispartofseries Öğenin seri adı ve numarasının belirtildiği alan

dc.relation.isreferencedby Başvurulan referans kaynak tarafından işaret edilen bilgilerin belirtildiği alan

dc.relation.isreplacedby Öğenin izlendiği referans kaynakların belirtildiği alan

dc.relation.isversionof Öğenin önceki sürümlerinin belirtildiği alan

dc.relation.journal Dergi, konferans, armağan kitap adının yazıldığı alan

dc.relation.replaces Öğenin önceki referanslarının belirtildiği alan

dc.relation.requires Öğenin uyum, sağlama ve destek özelliklerinin referans verildiği kaynağın belirtildiği alan

dc.relation.uri Öğeyle ilgili kaynağın URI'sinin belirtildiği alan

dc.relation Öğeyle ilgili diğer kaynakların bilgisinin belirtildiği alan

dc.rights.holder Telif hakkı sahibinin belirtildiği alan

dc.rights.license Kullanım lisans bilgisinin belirtildiği alan

dc.rights.uri Yeniden üretim ve kullanım düzenleme bilgisi referansının belirtildiği alan

dc.rights Yeniden üretim ve kullanım düzenleme bilgisinin belirtildiği alan

dc.source.uri Kullanılmaz; sadece harmanlama sistemleri içindir

dc.source Kullanılmaz; sadece harmanlama sistemleri içindir

dc.subject.classification Yerel ve küresel sınıflama sistemi kodlarının belirtildiği alan

dc.subject.ddc Dewey Onlu Sınıflama  kodunun belirtildiği alan

dc.subject.lcc Library of Congress Sınıflama sistemi kodunun belirtildiği alan

dc.subject.lcsh Kongre Kütüphanesi Konu başlıklarının belirtildiği alan

dc.subject.mesh Tıp konu başlıklarının belirtildiği alan

dc.subject.other Yerel kontrollü sınıflama bilgilerinin belirtildiği alan

dc.subject Kontrolsüz konu başlıklarının belirtildiği alan

dc.title.alternative Alternatif yayın başlığı / başlıklarının belirtildiği alan

dc.title Yayın başlığının belirtildiği alan

dc.type Yayın türünün belirtildiği alan

DSpace Alan Adı Kapsam ve Kullanımı
Mehmet Demirel 28 Temmuz, 2019
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

Kurumsal Arşiv Sistemi
Açık Erişim