DSpace 8.0 Yayınlandı
DSpace 8.0 Sürüm notları

DSpace 8.0 21 Haziran 2024'te yayınlandı

DSpace 8'i hemen denemek için bkz. DSpace 8'i deneyin . Buna Docker aracılığıyla hızlı kurulum talimatlarının yanı sıra Sandbox Sitemizdeki bilgiler de dahildir .

7.x'ten veya önceki herhangi bir sürümden DSpace 8.0'a yükseltmeyi test etmek için bkz. DSpace'i Yükseltme

 • 8.0'a yükseltmek için  hem arka ucu hem de ön ucu (kullanıcı arayüzü) yükseltmeniz GEREKİR.

DSpace 8.0'ı yüklemek için bkz . DSpace'in Kurulumu .


DSpace 8.0, DSpace platformunun önemli bir sürümüdür. Hata düzeltmelerinin yanı sıra yeni özellikler ve iyileştirmeler sağlar. Tüm büyük sürümlerin bazı "önleyici değişiklikler" (yerel özelleştirmelerinizi etkileyebilecek büyük değişiklikler) sağlayabileceğinin farkında olmalısınız.

Güvenlik Düzeltmeleri

 • Kullanıcının tarayıcısında HTML/XML bit akışlarını açma özelliğini devre dışı bırakarak CVE-2024-38364'ü (düşük önem derecesi)  düzeltin . Daha fazla ayrıntı ve yapılandırma geçici çözümü için https://github.com/DSpace/DSpace/pull/9638 (veya posta listesi duyurularına) bakın .

Yeni Kullanıcı Özellikleri

 • OpenAIRE Veri Düzeltme :  Bu özellik, Bildirim Aracısı aracılığıyla OpenAIRE İçerik Sağlayıcı Kontrol Paneli ile temel bir entegrasyon sağlar . OpenAIRE Bildirim Aracısına abone olan depoların, depodaki Öğelerin meta verilerini geliştirmek veya düzeltmek için OpenAIRE'den JSON verilerini içe aktarmasına olanak tanır. ( OpenAIRE Çağrı İnovasyonu tarafından finanse edilen ve 4Science'a verilen "OpenAIRE Grafiği aracılığıyla yerel verileri zenginleştirin" projesi sayesinde mümkün olmuştur . )
 • OpenAIRE  Yayın Talebi : bu özellik, DSpace ile OpenAIRE Yayın REST API'si arasında daha yakın bir entegrasyon sağlar. DSpace'in  , DSpace'de Araştırmacı Profiline sahip kullanıcılar için OpenAIRE'den olası yayınları içe aktarmasına olanak tanır . ( OpenAIRE Çağrı İnovasyonu tarafından finanse edilen ve 4Science'a verilen "OpenAIRE Grafiği aracılığıyla yerel verileri zenginleştirin" projesi sayesinde mümkün olmuştur . )
 • COAR Bildirim Protokolü : DSpace artık harici sistemlerden Bağlantılı Veri Bildirimleri (LDN) mesajları göndermek ve almak için COAR Bildirim Protokolünü destekliyorDSpace, mesaj göndermek veya almak için harici LDN servislerini kaydedebilir. Bu, kullanıcıların Öğe gönderim süreci sırasında harici bir hizmetten (COAR Notify'ı destekleyen) inceleme/onay talep etmelerine olanak tanır. Ayrıca bu harici hizmetlerin DSpace'in Kalite Güvence aracına olay bildirimleri göndermesine de olanak tanır. (COAR ve 4Science tarafından bağışlanmıştır) 
 • Geri Çekme veya Eski Haline Getirme Talebi :  İsteğe bağlı olarak, oturum açmış tüm kullanıcılar, DSpace Kalite Güvence aracını (aynı zamanda Veri Düzeltme, Yayın Talebi ve COAR Bildirimi tarafından da kullanılır)kullanarak belirli bir Öğenin geri çekilmesini veya eski durumuna döndürülmesini talep edebilirBu istekler, isteği kabul veya reddedebilecekleri bir Yönetici tarafından incelenebilir. İstek, gönderen kullanıcı tarafından da iptal edilebilir. ( Arka Uç 4Science Tarafından Bağışlanmıştır, Kaliforniya Üniversitesi - Kaliforniya Dijital Kütüphanesi tarafından finanse edilmiştir; Ön Uç 4Science Tarafından Bağışlanmıştır )
 • Gönderim ve iş akışında Temel Yinelenen Algılama : Bu özellik, Solr'un mesafeye göre arama yapma yeteneğini kullanarak DSpace gönderimi ve iş akışına temel yinelenen öğe algılamasını sunar. Etkinleştirildiğinde, iş akışındaki tüm yeni gönderimler veya öğeler, halihazırda DSpace'de bulunan benzer öğelerle karşılaştırılarak kontrol edilecek ve kullanıcı olası kopya öğeler konusunda bilgilendirilecektir.  (TU Berlin, FHNW ve ZHAW desteğiyle The Library Code tarafından geliştirilmiştir.)
 • "İşlemler" sayfası yeniden düzenlendi: Yönetici kullanıcı arayüzü aracılığıyla süreç yönetimini basitleştirmek için "İşlemlere Genel Bakış" sayfası, süreçleri "çalışıyor", "zamanlanmış", "tamamlandı" ve "başarısız" olarak ayrı bölümler halinde gruplayacak şekilde yeniden yapılandırıldı . Bu bölümler otomatik olarak güncellenir.  (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Geliştirilmiş "Birincil Veri Akışı" yönetimi :Göndericiler artık bir dosya yüklendikten sonra doğrudan gönderim sayfasında bir bit akışının "birincil" bir bit akışı olup olmadığını tanımlayabilir. Öğe sayfasında, birincil veri akışının artık bir rozeti var. Birincil bit akışı, indirme listesinde ilk olarak listelenecek dosyadır ve küçük resmi Öğe sayfasında görüntülenecektir.(4Science tarafından geliştirildi ve Kaliforniya Üniversitesi - Kaliforniya Dijital Kütüphanesi tarafından finanse edildi)
 • Topluluk/Koleksiyon sayfalarında Arama Sekmesi:  Artık tüm Topluluk ve Koleksiyon sayfalarında, varsayılan olarak Son Gönderimleri görüntüleyen bir "Arama" sekmesi bulunmaktadır. Bu sekme aynı zamanda kullanıcıların söz konusu Topluluk veya Koleksiyon içinde arama yapmasına olanak tanıyan bir arama kutusu da sağlar. (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Ana Sayfada, Topluluk/Koleksiyon sayfalarında Arama Özellikleri: İsteğe bağlı olarak, arama özellikleri/filtreleri artık ana sayfada ve tüm Topluluk ve Koleksiyon sayfalarında görüntülenebilir. Varsayılan olarak, ana sayfada görüntülenmezler ( Ana Sayfa ayarlarında "showDiscoverFilters" bölümüne bakın ), ancak her zaman Topluluk/Koleksiyon sayfalarında görüntülenirler ( Topluluk ve Koleksiyon ayarlarında "showSidebar" bölümüne bakın).  (DSquare Technologies ve Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Gelişmiş Arama seçenekleri: İsteğe bağlı olarak, gelişmiş arama yetenekleri sağlamak için Arama sayfasında yeni bir "Gelişmiş Arama" filtresi etkinleştirilebilir. Bu "Gelişmiş Arama" filtresi, varsayılan olarak aşağıdaki operatörleri kullanarak alanlar içinde arama yapılmasını desteklemeye olanak tanır: İçerir, İçerir Değil, Eşittir ve Eşit Değildir. Daha fazla ayrıntı için  Arama ayarlarında "gelişmiş Filtreler"e bakın . (DSquare Technologies tarafından bağışlanmıştır)
 • Öğeyi Düzenle sayfasından (İlişki sekmesi) harici kaynaklar aracılığıyla arama:  Bir Varlığı düzenlerken , "İlişkiler" sekmesinde artık ilgili varlıkları desteklenen harici kaynaklardan (örn. CrossRef, ORCID) aramak ve içe aktarmak için "+Ekle" düğmesini tıklayabilirsiniz. , PubMed, vb.).  (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • DOI aracılığıyla içe aktarma, aynı anda birden fazla kaynağı arar ( CrossRef, DataCite):  birden fazla mevcut kaynağı aynı anda sorgulayacak ve her ikisinden de sonuçlar döndürecek şekilde yapılandırılabilen yeni bir harici kaynak eklenmiştir. Varsayılan olarak bu harici kaynak, CrossRef ve DataCite'ı aynı anda arayacak yeni bir "DOI" araması için yapılandırılmıştır. Bamberg Üniversitesi tarafından bağışlanmıştır)
 • Yetki Kontrolü aramasını kullanarak Meta Verileri Düzenleme: Kullanıcı artık  öğenin meta veri düzenleme formundaki sözlükler tarafından kontrol edilen meta verileri, gönderim formunda yapıldığı gibi düzenleyebilir. (Toni Prieto tarafından bağışlanmıştır)
 • Rioxx v3 OAI profil desteği : DSpace artık Araştırma Çıktıları Meta Veri Şeması ( RIOXX) Uygulama Meta Veri Profili Sürüm 3'teki OAI modülündeki meta verileri açığa çıkarabilir.  Ayrıntılar için Rioxx v3 şema uyumluluğuna bakın. (Agustina Martinez, Cambridge Üniversitesi tarafından bağışlanmıştır)
 • OAI artık ambargo bilgilerini ve erişim haklarını açığa çıkarabilir :  veri akışları için erişim hakları OAI XOAI formatında mevcuttur ve aşağıdaki OAI formatlarına eklenmiştir: OpenAIRE ve UKETD/EthOS. (Agustina Martinez, Cambridge Üniversitesi tarafından bağışlanmıştır)
 • Creative Commons lisansları artık Öğe sayfasında görünüyor. Bkz. https://github.com/DSpace/dspace-angular/pull/3010 ( Alfeu U. Tavares tarafından bağışlanmıştır )
 • Araştırma Kuruluşu Kaydı (ROR) Entegrasyonu : Yapılandırılabilir Varlıklar kullanılırken ROR, Veri Sağlayıcı olarak kullanılabilir Organization . Yeni "Kuruluş Birimi" varlıkları, ROR API aracılığıyla (mevcut MyDSpace içe aktarma aracından) içe aktarılabilir. İçe aktarıldığında, "Organizasyon Birimi" sayfasında ROR simgesi görüntülenir ve ROR'daki girişe geri bağlantı verir ( ROR-ID yönergelerinin önerdiği şekilde ). ROR bilgileri aynı zamanda OAI-PMH ve ORCID aracılığıyla da paylaşılabilir.  (4Science tarafından bağışlanmıştır) 
 • Öğe gönderme süreci topluluk düzeyinde yapılandırılabilir : "item-submission.xml" yapılandırmasında artık bir gönderim formunu bir Topluluğa eşlemek mümkün . Bu, tüm alt koleksiyonların eşlenen öğe gönderim sürecini kullanmasına neden olacaktır. Bu, üst düzey toplulukların farklı belge türlerini veya kapsamlarını temsil ettiği ve alt koleksiyonların aynı gönderim sürecini paylaşması gereken veri havuzları için yararlı olabilir. (Toni Prieto tarafından bağışlanmıştır)
 • Yönetici Raporları (beta) : Yönetici Raporlarının beta sürümü,raporları çalıştırma ve sonuçları Kullanıcı Arayüzünde görüntüleme yeteneği sağlar (sürüm 6.x'teki "DSpace REST Kalite Kontrol Raporları"na benzer). İki rapor sağlanır: Filtrelenmiş Koleksiyon ve Meta Veri Sorgulama. Bu raporların dışa aktarılması henüz mümkün değildir . Şu anda çok sayıda sonuç içeren büyük raporların çalıştırılması site performansı sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır ve dikkatli kullanılmalıdır. ( Universite Laval tarafından bağışlanmıştır )

Son Değişiklikler

Aşağıdaki büyük değişiklikler, yerel özelleştirmelerinizi DSpace'in önceki sürümlerine göre olumsuz etkileyebilir veya "bozabilir". Yükseltmeden önce lütfen bunlara dikkat edin.

 • Arka uç için Java 17 (veya üstü) ve Tomcat 10 (veya üstü) gereklidir.   DSpace 8 arka ucu, Jakarta Enterprise Edition 9+' yı desteklemek üzere Spring 6 / Spring Boot v3'e güncellendiğinden artık Java 11 veya Tomcat 9'da çalıştırılamaz  . DSpace 8'i çalıştırmak için bu bağımlılıkları yükseltmelisiniz. Farklı bir sunucu uygulaması motoru kullanıyorsanız, bunun Jakarta EE 9+ ile uyumlu olduğundan emin olmalısınız (örn. Jetty, sürüm 11 veya üzeri olmalıdır)
  • Herhangi bir özel Java kodunuz veya özel eklentiniz varsa, bunların hepsinin "javax.*" bağımlılıkları yerine "jakarta.*" bağımlılıklarını kullanacak şekilde taşınması gerekir. DSpace 8'de eski "javax.*" bağımlılıklarını kullanmak mümkün değildir. 
 • Ön uç için düğüm 18 veya 20 gereklidir.  DSpace 8 Kullanıcı Arayüzü Angular 17'ye yükseltildi ve Düğüm 16 artık desteklenmiyor. (4Science tarafından bağışlanmıştır)
 • Kullanıcı Arayüzü, Angular'ın bağımsız bileşenlerine taşındı.  Bu, çok sayıda Angular bileşeninin bağımsız bileşenler kullanacak şekilde yeniden düzenlendiği anlamına gelir. Bu geçiş, bağımsız bileşenlere geçiş yapmak için çoğunlukla Angular işlemi kullanılarak otomatikleştirildi . Özel Angular bileşenleriniz varsa bunları da taşımanız gerekebilir. Bu geçiş süreci hakkında daha fazla ayrıntı için ayrıca https://github.com/DSpace/dspace-angular/pull/2750 adresine bakın. (4Science tarafından bağışlanmıştır) 
 • Kullanımdan kaldırılan REST API v6 ("dspace-rest" modülü) kaldırıldı. Tüm özel kodların yeni REST API'ye (ilk olarak 7.x'te yayınlandı)   taşınması gerekir . Yeni REST API geriye dönük olarak uyumlu olmadığından, eski REST API v6'ya bağlı olan tüm özel kodların yeniden yazılması gerekir. Kaldırılan REST API v6 hakkında daha fazla bilgi için DSpace 7.x belgelerine bakın .
 • "Tip" alanı (dc.type) artık varsayılan olarak zorunludur. Tüm gönderim formu yapılandırmalarında ( Gönderim Kullanıcı Arayüzünde açıklandığı gibi "submission-forms.xml"de ), "dc.type" alanı artık zorunludur. Bu, DataCite ve her kaynak için bir "tür" bekleyen diğer sistemlerle entegrasyonları daha iyi desteklemek için değiştirildi. Bu değişikliği istemiyorsanız yerel "submission-forms.xml" kopyanızda değişiklikleri geri alabilirsiniz . (Kütüphane Kodu tarafından bağışlanmıştır)
 • "dc.date.available" alanı artık gönderim sırasında DSpace tarafından ayarlanmamaktadır. DSpace'in, bir nesnenin DSpace'e ne zaman eklendiğini/kullanıma sunulduğunu temsil eden iki alanı vardır: "dc.date.accessioned" ve "dc.date.available". Erişim Tarihi (dc.date.accessioned) her zaman nesnenin DSpace'e bırakıldığı tarihi temsil ederken, Kullanılabilir Tarih (dc.date.available) nesnenin ilk kullanılabilir olduğu tarihi temsil eder (bu tarih, erişim tarihinden daha sonra olabilir) öğenin ambargosu varsa). Ambargo bilgileri artık öğenin yetkilendirme politikasında saklandığından "dc.date.available" tarihi artık kullanışlı veya doğru değildir . Bu nedenle, herhangi bir ambargo tarihi öğenin politikaları aracılığıyla alınabildiğinden, DSpace artık otomatik olarak bir "dc.date.available" ayarlamayacaktır. #9103'e bakınız .
  • "dc.date.available" meta veri alanını kullanan herhangi bir özel kodunuz varsa, bunu "dc.date.accessioned" kullanacak şekilde güncellemenizi öneririz. Alternatif olarak, bir Öğenin kaynak politikalarından ambargo bilgilerini almak için REST API'yi kullanabilirsiniz.
 • Kullanıcı Arayüzünde, "<head>" etiketinde HTML "<meta>" etiketleri üreten hizmetin adı "MetadataService" yerine "HeadTagService" olarak değiştirildi . Özel "<meta>" etiketleri oluşturduysanız bunları yeni "/src/app/core/metadata/head-tag.service.ts" dosyasına taşımanız gerekecektir.

Önemli Güncellemeler ve İyileştirmeler

 • Apache Tomcat artık arka uç için İSTEĞE BAĞLI.   Tomcat'in en son sürümünün içine yerleştirildiği DSpace arka ucu için yeni bir Çalıştırılabilir JAR mevcuttur. Bu Çalıştırılabilir JAR, Tomcat'i kurmadan DSpace Arka Uçunu çalıştırmak için kullanılabilir . Daha fazla ayrıntı için DSpace Kurulumu kılavuzuna bakın (4Science tarafından bağışlanmıştır)
  • DSpace Docker görüntüleri artık Tomcat görüntüsü yerine bu Çalıştırılabilir JAR'ı kullanıyor.
 • Performans geliştirmeleri
  • Tüm Sunucu Tarafı İşleme'de (SSR) Açısal "inlineCriticalCSS" devre dışı bırakıldı. Bu, SSR tarafından oluşturulan tüm sayfalarda performans artışı sağlar. Bkz.  https://github.com/DSpace/dspace-angular/pull/2067  (4Science tarafından bağışlanmıştır)
  • Çok sayıda öğeyi yeniden indekslerken indeksleme komut dosyası performansı iyileştirmeleri  (Toni Prieto tarafından bağışlanmıştır)
  • Çok sayıda bit akışını filtrelerken medya filtresi performansında iyileştirmeler (küçük resim oluşturma veya tam metin indeksleme için). (4Science tarafından bağışlanmıştır)
  • Çok sayıda EPerson veya Alt Grup Üyesi bulunan Gruplar için Grup/EPerson yönetimi Kullanıcı Arayüzü performans iyileştirmeleri. Grup üyelerinin daha iyi sayfalandırılması eklendi.
  • Gönderim formu performans iyileştirmeleri. Gönderim formu artık ilgili tüm nesneleri yüklememesini sağlayacak şekilde güncellendi. (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
  • İş akışı görevleri sayfası performans iyileştirmeleri (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
  • Gönderim yapılandırması yeniden yükleme performansı iyileştirmeleri. Bu aynı zamanda yeni bir Koleksiyon oluşturma performansını da artırır. (Toni Prieto tarafından bağışlanmıştır)
  • Sağlama toplamı denetleyicisi performans iyileştirmeleri (4Science tarafından bağışlanmıştır )
  • Site Haritası oluşturma performansı iyileştirmeleri (4Science tarafından bağışlanmıştır)
  • Tarayıcıların arama özelliklerine erişmesini engellemek için robots.txt güncellendi ( Atmire tarafından bağışlanmıştır )
 • Kullanıcı Arayüzünde erişilebilirlik iyileştirmeleri
  • Gizli "Ana içeriğe atla" düğmesi artık tüm sayfalarda mevcut. ( Atmire tarafından bağışlanmıştır)
  • Başlık / Gezinme Çubuğu / Yönetici Kenar Çubuğu erişilebilirlik düzeltmeleri (4Science tarafından bağışlanmıştır)
  • Topluluk listesi erişilebilirlik düzeltmeleri (Hrafn Malmquist tarafından bağışlanmıştır)
  • "dspace" temasında renk kontrastı düzeltmeleri  (Maciej Kleban tarafından bağışlanmıştır)
  • Arama sonuçları / MyDSpace / Öğe Düzenleme / Göz atma ölçütü / Giriş menüsü erişilebilirlik düzeltmeleri (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
  • Topluluk/Koleksiyon Ana Sayfası erişilebilirlik düzeltmeleri (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
  • Gönderim formundaki ek klavye kontrolleri (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
  • Yazara Göre Gözat erişilebilirlik düzeltmeleri (Neki-it tarafından bağışlanmıştır)
  • "Yükleniyor" mesajına erişilebilirlik iyileştirmeleri (Neki-it tarafından bağışlanmıştır)
  • Başlık menüsünün küçük ekranlarda klavyeyle erişilebilir olmasıyla ilgili sorun düzeltildi (Eike Löhden tarafından bağışlanmıştır)
 • Google Analytics 4, yalnızca ORİJİNAL paketten indirilen dosyaları sayacak şekilde güncellendi.  Bkz. https://github.com/DSpace/DSpace/pull/8944 (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Üstbilgi ve gezinme çubuğu yeniden düzenleme : DSpace ve temel temaların kullanımını kolaylaştırmak için hem üstbilgi hem de altbilgi yapısını değiştirin. Bu yeniden faktörler aynı zamanda erişilebilirliği de artırır. (Bkz . https://github.com/DSpace/dspace-angular/pull/2676 )  (4Science tarafından bağışlanmıştır)
 • Gönderim formu hata düzeltmeleri / kararlılık iyileştirmeleri.  PATCH komutlarının önbelleğe alma sorunları ve kararsızlığı düzeltildi (4Science tarafından bağışlanmıştır)
 • DataCite meta veri şemasını sürüm 4.5'e güncelleyin: DSpace, DOI'leri DataCite aracılığıyla kaydettiğinde , meta verileri DOI kayıt defterine göndermesi gerekir. DSpace tarafından kullanılan DataCite meta veri şeması 4.5 sürümüne güncellendi. (Kütüphane Kodu tarafından bağışlanmıştır)
 • "Şifremi Unuttum" bağlantısını devre dışı bırakma seçeneği:  Şifreyle Kimlik Doğrulamayı kullanırken, yeni "user.forgot-password" arka uç yapılandırması aracılığıyla "Şifremi Unuttum" bağlantısını devre dışı bırakmak artık mümkün. "Parolayla Kimlik Doğrulama" belgelerine bakın . (4Science tarafından bağışlanmıştır)
 • İndeks-keşif komut dosyasında yalnızca belirli IndexableObject türünü (yeniden) indeksleyecek şekilde değişiklik:  "index-discovery" betiğine yalnızca belirli nesne türlerini (Örn. Öğe, Koleksiyon, Toplum). Discovery#DiscoverySolrIndexBakım'a bakın
 • Sistem Genelinde Uyarıya HTML desteği ekleyin. Bkz. https://github.com/DSpace/dspace-angular/pull/3028 (Abel Gomez tarafından bağışlanmıştır) 
 • Öğe Sayımları (webui.strengths) artık otomatik olarak yeniden güncelleniyor.
 • Joda-Time web sitesinin   gerektirdiği şekilde  Joda-Time'dan java.time'a geçiş yapın  (Mark Wood tarafından bağışlanmıştır)
 • UI Çevirisi (i18n) dosyaları artık güncellendiklerinde yeniden yüklenebilmeleri için karma hale getirildi:   Bkz. https://github.com/DSpace/dspace-angular/issues/2461 (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Açısal bağımsız bileşenlere, direktiflere, borulara UI Geçişi : Bağımsız bileşenlere, direktiflere ve borulara sahip olmak, bileşenlerin bağımlılıkları hakkında düşünmeyi ve yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır. Bkz. https://github.com/DSpace/dspace-angular/issues/2370 ve https://angular.io/guide/standalone-migration  (4Science tarafından bağışlanmıştır)
 • Kullanıcı arayüzünde ortak yoklama etkinlikleri için bir ProcessPollingService bulunmalıdır (süreç yoklama özelliği): belirli bir etkinliğin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için kullanılabilecek dspace-angular bir hizmete sahip olmalıdır ProcessPollingService 
 • Verileri gömmek, "s" ile biten REST API nesneleri için işe yaramadı : Çoğul adlar kullanacak şekilde standartlaştırılmış REST nesneleri. (bkz. https://github.com/DSpace/DSpace/issues/9240 ) (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Process nesnesinde 'creationTime' özelliğini gösterin ve REST API'deki '/search/byProperty' sıralama seçeneklerine ekleyin : Nullable olduğundan  startTime ve  endTime null olarak ayarlandığında, bu özelliklere ayarlanmış işlemler  null düzgün şekilde sıralanamaz.  Ancak her prosesin daha güvenilir bir sıralama mekanizması sağlayan bir mekanizması vardır . (Atmire tarafından bağışlanmıştır)creationTime 
 • Birleştirilmiş örümcek tespiti : Artık örümcekleri yalnızca IP adresine göre kontrol etmek için ayrı bir işlem yoktur. Bunu yapmaya yönelik seçenekler kaldırılır veya değiştirilir ve yapılandırma özelliği   solr-statistics.query.filter.spiderIpkaldırılır. (Mark Wood tarafından bağışlanmıştır)
 • Gönderici ayrıntılarını dc.description.provenance meta veri alanından gizleme seçeneği. dspace.cfg'deki    yeni "metadata.privacy.dc.description.provenance" ayarına bakın (PCG Academia tarafından bağışlanmıştır)
 • Daha iyi kodlama uygulamaları sağlamak ve birleştirme çakışmalarını azaltmak için Kullanıcı Arayüzü kod tabanına yönelik yeni ESLint kuralları.  Bkz. https://github.com/DSpace/dspace-angular/pull/2343 (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Kullanıcı arayüzünün sıklıkla her sayfa için birden çok kez "/api" kök uç noktası istemesine neden olan hata düzeltildi (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Amazon S3 veri deposunun her zaman etkin olmasına neden olan hata düzeltildi.  (4Science tarafından bağışlanmıştır)
 • Amazon S3 veri deposunun bazen indirme işlemi sırasında geçici dosyaların etrafında kalmasına neden olan hata düzeltildi. Bkz. https://github.com/DSpace/DSpace/pull/9477 (4Science tarafından bağışlanmıştır)
 • MathJAX kodunun öğe sayfasında iki kez görüntülenmesine neden olan hata düzeltildi. (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Sistem e-postalarında konunun eksik olmasına neden olan hata düzeltildi ( Mark Wood tarafından bağışlanmıştır)
 • Arka ucun yapı bağımlılığı olarak "git"in gerekli olduğu hata düzeltildi (Hrafn Malmquist tarafından bağışlanmıştır)
 • Bazı Öğe Düzenleme sayfalarının anonim olarak görüntülenebildiği (ancak etkileşime geçilemediği) hata düzeltildi. (4Science tarafından bağışlanmıştır)
 • CSRF jeton uyumsuzluğu nedeniyle depoya yapılan ilk isabetin genellikle SOLR İstatistiklerinde sayılmamasına neden olan hata düzeltildi .
 • Eski bit akışı URL'lerinin 301 yerine 302 ile yeniden yönlendirilmesine neden olan SEO hatası düzeltildi. Bkz. https://github.com/DSpace/dspace-angular/pull/3062 (Atmire tarafından bağışlanmıştır)
 • Çok sayıda diğer küçük hata düzeltildi. Tüm değişikliklerin listesi için 8.x'teki değişikliklere bakın .
 • Başlıca Bağımlılık güncellemeleri:  Arka uç, Spring Boot 3, Spring 6, Spring Security 6, Hibernate 6, Flyway 10'a güncellendi. Ön uç, Angular 17'ye güncellendi.

Yeni/Güncellenmiş Dil desteği

 • (YENİ) Arapça (العربية) çeviri KnowledgeWare Technologies Est tarafından eklenmiştir. ve Ahmad Mostafa (ahmadmostafa1976) tarafından güncellenmiştir.
 • NTK tarafından bağışlanan Çekçe (Čeština) çeviri güncellemeleri
 •  Reeta Kuukoski (reetagithub) tarafından bağışlanan Fince (Suomi)  çeviri güncellemeleri
 • Pierre Lasou (pilasou) tarafından bağışlanan Fransızca (Français) dil güncellemeleri 
 • Mirko Scherf (mirkoscherf), Sascha Szott (saschaszott) ve Janne Jensen (mugraph) tarafından bağışlanan Almanca (Deutsch) dil güncellemeleri
 • 4Science tarafından bağışlanan İtalyanca (İtalyanca) dil güncellemeleri 
 • PCG Academia tarafından bağışlanan Lehçe (Polski) dil güncellemeleri
 • Ricardo Saraiva (rsaraivac) ve José Carvalho (jnc) tarafından bağışlanan Portekizce (Português) dil güncellemeleri
 •  Marco Aurelio Cardoso (marcoaureliocardoso) ve Thiago Rodrigues (t-rodrigues) tarafından bağışlanan Portekizce - Brezilya (Português do Brasil) güncellemeleri
 • Milos Ivanoviç (imilos) tarafından bağışlanan Sırpça Kiril (Српски) dil güncellemeleri
 • Milos Ivanoviç (imilos) tarafından bağışlanan Sırpça Latince (Srpski (lat)) dil güncellemeleri
 • Arvo Consultores y Tecnología tarafından bağışlanan İspanyolca (Español) dil güncellemeleri. SL

8.0'a katkısı olan herkese teşekkürler

DSpace 8.0'da 312.960  kod satırı değiştirildi ve ön uca veya arka uca katkıda bulunan 94 benzersiz kişi vardı.


DSpace 8.0 Yayınlandı
Mehmet Demirel 24 Haziran, 2024
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

OAI-PMH için gerekli üstveri alanları nedir?
DSpace için minimum hangi metadalar olmalı?