Akademik Veri & Performans Yönetim Sistemi
Avesis

Akademik Veri & Performans Yönetim Sistemi (AVESİS)


Avesis, akademik envanterin oluşturulması, araştırmacılar için kişisel web sayfaları sunulması, anlık veya dönemsel faaliyet raporları ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi muhtelif amaçlara yönelik sahip olduğu fonksiyonel modüller sayesinde kurumların etkili ve stratejik yönetim sergileyebilmelerine olanak sağlayan otomasyon yazılımıdır.


AVESİS, 350 den fazla göstergeye göre kurum, birim, bölüm ve kişi olmak üzere dört düzeyli performansların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) modeline göre performans yönetimi için etkili bir sistem sunmaktadır.


Yükseköğretimin kalitesinin artırılması ve güvence altına alınması birçok ülkede önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu kapsamda, birçok yükseköğretim kurumu gelişerek en iyiler arasında yer alabilmek için muhtelif reform ve yenilikler yapma çabası içerisindedir. Ancak, birçok ülkede yürütülen yükseköğretimde kalite güvence çalışmaları ise henüz somut sonuçlar doğurmamış ve uygulamaya geçememiştir. Dünya genelinde önde gelen yükseköğretim kurumları ise son 10 yıldır performans ölçümü ve stratejik yönetim modelleri geliştirmeye ve kullanmaya başlamışlardır. Bu kapsamda, son yetmişbeş yılın en etkili yönetim modeli olarak kabul edilen ve Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) olarak adlandırılan performans yönetim sistemi önde gelen yükseköğretim kurumları tarafından da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.


AVESİS, akademik envanterin oluşturulması, anlık veya dönemsel raporların ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi amaçlara yönelik sahip olduğu bir çok fonksiyonel modüller sayesinde kurumların etkili ve stratejik yönetim sergileyebilmelerine imkan sağlamaktadır.

AVESİS, 350 den fazla göstergeye göre birim, bölüm ve kişilerin performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kurumsal karne modeline göre performans yönetimi için etkili bir sistem sunmaktadır.

AVESİS, farklı yükseköğretim kurumları için kurumun amaç ve hedeflerine göre uyarlanabilen entegre bir sistemdir.


Akademik Veri Yönetim Sistemi
Akademik Performans Yönetim Sistemi
Akademik Veri & Performans Yönetim Sistemi

Akademik Veri Yönetimi
Akademik Performans Yönetimi

Akademik Veri Sistemi
Akademik Performans Sistemi
 
Akademik Veri & Performans Yönetim Sistemi
Mehmet Demirel 5 Aralık, 2019
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

DSpace Ambargo İşlevselliği
Ambargo