Açık Erişimin Yararları Nelerdir?
Dspace'in Faydaları

Açık Erişimin Yararları - Dspace'in Faydaları


Dspace Açık erişimin yararları şu şekilde sıralanabilir:


 • Ülkenin bilimsel potansiyelini dünyaya sunar.

 • Bilimsel faaliyetlerin çıktılarını bütün araştırmacıların kullanımına açar.

 • Çıktıların görünürlüğünü ve etkisini arttırır.

 • Araştırmacıların atıf sayısını yükseltir.

 • Bilimi ve inovasyonu hızlandırır.

 • Yeni ürünler geliştirerek ve üreterek yenilik yapmak ve rekabet güçlerini artırmak

 • isteyen KOBİ’ler için hayati önemde destek sağlar.

 • Üniversiteleri potansiyel paydaşlara tanıtır.

 • İşbirliği çalışmalarını destekler.

 • Dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesini ve paylaşımını kolaylaştırır.

 • Daha iyi değerlendirme, daha iyi izleme, daha iyi araştırma yönetimi sağlar.

 • Kurumlara prestij, araştırmalara fon sağlar.


Ulusal Akademik Arşiv Girişimlerinin Kazanımları


 • Ulusal akademik arşiv girişimleri ile elde edilecek kazanımlar şu şekilde ifade edilebilir:

 • Türk Yükseköğretim Sisteminin gerçek performansını ülkemize ve dünyaya sunacaktır.

 • Türk araştırmacılarının ülkemize araştırmaların etkisini ve atıf sayısını artıracaktır.

 • Uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulacak kurumsal akademik arşivler ile

 • ülkemiz kendi akademik veri havuzunu oluşturacak, ulaşabilir bu verilerden yeni

 • keşifler yapabilecek, hem ülkemiz hem dünya biliminin hızlanmasına katkıda

 • bulunacaktır.

 • Türkiye’de üretilen bilimsel bilginin uluslararası düzeyde görünürlüğüne, uluslararası

 • açık erişim sistemleri tarafından harmanlanmasına ve dolayısıyla paylaşılmasına

 • aracılık edecektir. Kamu kaynaklarıyla üretilen bilginin, kamuya sunulmasına ve bilim camiasının

 • denetimine açılmasına imkân verecektir.

 • Ulusal akademik mirasın uzun dönemli koruma altına alınmasını sağlayacaktır.

 • Akademik yükselmelerde önemli bir başvuru kaynağı olarak yararlanılabilecek veri

 • havuzu olacaktır.

 • Türkiye’yi uluslararası girişimlere, özellikle Avrupa Araştırma Alanı’na (ERA) entegre

 • edecektir.

 • Üniversiteler ve sanayi arasında bir ara yüz olacaktır.

 • Daha iyi değerlendirme, daha iyi izleme, daha iyi araştırma yönetimi sağlayacaktır.

 • Özellikle kamu kaynaklarının daha efektif kullanılmasına olanak verecektir.

 • Bilimsel çalışmalarda etkin intihal denetimi sağlayacaktır.

 • Bibliyometrik çalışmalara kaynak oluşturacaktır.

 • Türk Yükseköğretim Sistemine ve kurumlara prestij, araştırmalara fon sağlayacaktır.

Açık Erişimin Yararları Nelerdir?
Mehmet Demirel 15 Ocak, 2020
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

Tomcat'in önünde Apache HTTPD ve SSL kullanma
Dspace Apache HTTPD ile SSL